2015

23 april 2015

TenCate trading update eerste kwartaal 2015

Kerncijfers

in miljoenen euro

Eerste kwartaal

2015

Eerste kwartaal

2014

Omzet

267,7

223,3

Autonome omzetgroei

+ 9%

− 6%

EBITA

9,7

5,5

Netto rentedragende schuld

235,6

209,4

Schuldratio, Netto schuld / EBITDA

2,69

2,80


TenCate heeft in het eerste kwartaal van 2015 een omzetstijging van 20% gerealiseerd. Op autonome basis, gecorrigeerd voor onder andere de gestegen koers van de dollar, was de groei 9%. De sterke omzetgroei in het vierde kwartaal van 2014 op het gebied van composietmaterialen en kunstgras heeft zich voortgezet in het eerste kwartaal van 2015. De hogere marge en de winstverbetering werden gedreven door de hogere omzet in TenCate Defender™ M en kunstgras. Bij de armour-activiteiten bleef winstherstel nog uit.

De netto schuld bedroeg € 235,6 miljoen aan het eind van het eerste kwartaal. De stijging van € 20,1 miljoen sinds eind 2014 is vooral het gevolg van de sterk gestegen dollarkoers.

Voor het gehele jaar handhaaft TenCate de verwachting dat de autonome omzetgroei vergelijkbaar zal zijn met die van 2014.

Sector Advanced Textiles & Composites
Binnen de marktgroep TenCate Protective Fabrics was de omzet van TenCate Defender™ M in lijn met de voorgaande kwartalen en beduidend hoger dan in het eerste kwartaal van 2014.
De marktgroep TenCate Advanced Composites zette de groei voort, mede gebaseerd op de groeiende build rates van vliegtuigen en een herstel van de vraag vanuit de ruimtevaart- en satellietindustrie.
De omzet en het resultaat van de marktgroep TenCate Advanced Armour zijn in het eerste kwartaal op een laag niveau gebleven. De hier in gang gezette reorganisatie is gericht op een substantieel lager break-even punt.

Sector Geosynthetics & Grass
In het eerste kwartaal is de omzet van de marktgroep TenCate Geosynthetics op autonome basis gelijk gebleven aan het eerste kwartaal van 2014. De omzet in Azië heeft zich hersteld.
De marktgroep TenCate Grass continueerde het groeitempo in de omzet van kunstgras voor zowel sportvelden als landschapsprojecten, mede door de verhoogde marketinginspanningen. Ook de winstgevendheid verbeterde door een hogere efficiency en verdere kostenbesparingen.

Verkoop TenCate Enbi
De afronding van de verkoop van TenCate Enbi tegen boekwaarde, zoals aangekondigd in januari 2015, vond plaats direct na afloop van het eerste kwartaal.


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 23 april 2015
    
Download: 150423 Persbericht TenCate inzake Trading Update eerste kwartaal 2015.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)