2015

6 oktober 2015

Recente financiële ontwikkelingen TenCate

TenCate heeft in de periode van januari tot en met augustus 2015 een geconsolideerde omzet gerealiseerd van € 753 miljoen (januari-augustus 2014: € 658 miljoen) en EBITA (voor eenmalige posten) van € 43 miljoen (januari-augustus 2014: € 30 miljoen). Voor het gehele jaar 2015 houdt TenCate vast aan de verwachting van een autonome omzetgroei die vergelijkbaar is met 2014.

Als onderdeel van het voorgenomen aanbevolen openbare bod op Koninklijke Ten Cate n.v. door een consortium van investeerders geleid door Gilde Buy Out Partners, heeft TenCate deze recente financiële ontwikkelingen gedeeld in de voorbereiding op de vorming van een voorlopig leningensyndicaat. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Zoals eerder gemeld zal TenCate een Trading Update over het derde kwartaal van 2015 publiceren op donderdag 22 oktober 2015.


Almelo, dinsdag 6 oktober 2015

Download: 151006 Persbericht TenCate inzake ontwikkeling tm augustus 2015.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)