2015

28 mei 2015

Geosynthetics voor de Lach Huyen-brug in Haiphong

De nieuwe haven van Lach Huyen in het oostelijk deel van het eiland Cat Hai is geschikt voor de afhandeling van grote vrachtschepen. Met de aanleg ervan anticipeert de overheid op de verwachte groei van de overslag. De nieuwe 15,6 km lange snelweg over de brug gaat de verbinding vormen van de snelweg tussen Hanoi en Haiphong op het vasteland met de haven van Lach Huyen. Waar de verbindingsweg over het estuarium van de rivieren Bach Dang en Cam loopt, bouwt men een 5,4 km lange brug. Het gedeelte van de brug over water meet een halve kilometer. De brug krijgt 84 overspanningen en wordt ondersteund door pijlers. 2 geo haiphong 1
Voor de constructie van de brug zijn twee bouwplatforms opgetrokken, elk 26 meter breed en samen 4,1 kilometer lang. Hierbij past men TenCate Geotube® technologie toe. Het gaat om 23,5 kilometer aan geotextiele containers van elk 50 m lengte met diameters variërend van 4,6 tot 9,5 meter.  De bouwplatforms en de benodigde landwinning met behulp van TenCate Geotube® worden ingebed in een toekomstig landwinningsproject. 
Een uitgebreider artikel verschijnt in de eerstvolgende editie van txtures (medio juni 2015).
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)