2015

23 juli 2015

TenCate realiseert 5% autonome omzetgroei met forse stijging nettowinst tot € 19,3 miljoen

 • Autonome omzetgroei 5% over eerste halfjaar 2015; 2% in tweede kwartaal 2015
 • Totale omzetgroei 15% in eerste halfjaar; 11% in tweede kwartaal
 • Nettowinst voor eenmalige posten € 19,3 miljoen (2014 H1: € 10,0 miljoen)
 • Voortgaande groei in kunstgras, TenCate Defender® M en aerospace composites 
 • Autonome omzetdaling bij TenCate Geosynthetics en TenCate Advanced Armour
 • Margeverbetering door hoge bezettingsgraad en gestegen brutomarges in kunstgras en door groei van hoge-marge productgroepen
 • EBITA* € 33,1 miljoen (2014 H1: € 24,3 miljoen)
 • EBITA-marge* 5,8% (2014 H1: 4,9%), tweede kwartaal 7,7% (2014 Q2: 6,9%)
 • Herstructureringskosten TenCate Advanced Armor USA € 1,8 miljoen
 • Desinvestering van TenCate Enbi en Xennia Technology afgerond
 • Nettoschuld € 224,3 miljoen (2014 H1: € 213,4 miljoen)

2015 Q2

2014 Q2

 

Kerncijfers, in miljoenen euro

2015 H1

2014 H1

 

 

 

 

 

 

303,8

274,3

 

Omzet

571,5

497,6

+ 2%

+ 5%

 

Autonome omzetgroei

+ 5%

 0%

 

 

 

EBITDA*

47,8

39,7

23,4

18,8

 

EBITA*

33,1

24,3

7,7%

6,9%

 

EBITA-marge*

5,8%

4,9%

 

 

 

Nettowinst voor eenmalige posten

19,3

10,0

 

 

 

Winst per aandeel voor eenmalige posten (EUR)

0,72

0,38

 

 

 

Nettoresultaat (IFRS)

17,9

10,0

 

 

 

Winst per aandeel na eenmalige posten (IFRS) (EUR)

0,66

0,38

 

 

 

EBITA als percentage van gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen

8,5%

5,9%

 

 

 

Investeringen in vaste activa

13,0

12,0

 

 

 

Netto rentedragende schuld

224,3

213,4

 

 

 

Schuldratio

2,63

2,87

 

 

 

FTE exclusief ingehuurd personeel per 30 juni 2015

3.758

4.318

* EBITDA, EBITA en EBITA-marge zijn in dit bericht exclusief eenmalige posten, tenzij anders aangegeven

Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: “Het tweede kwartaal van 2015 was het vijfde kwartaal op rij met positieve autonome omzetgroei. De EBITA-marge van de groep nam voor de derde keer op rij toe.

Het resultaatherstel komt vooral door de groei van een aantal van de meest hoogwaardige producten waar TenCate haar innovaties kan combineren met een sterke positie in groeimarkten. Dat geldt bijvoorbeeld voor kunstgras, voor militaire beschermende weefsels en voor aerospace composites.

De afzet van industriële beschermende weefsels en van geotextielen is beïnvloed door de teruggelopen activiteit in de olie- en gassector. Bij TenCate Advanced Armour is nog steeds sprake van een te laag uitlevervolume waardoor het operationeel resultaat ondanks genomen herstructureringsmaatregelen negatief is gebleven.

De desinvestering van TenCate Enbi en Xennia Technology is in het afgelopen halfjaar afgerond. De huidige portefeuille geeft TenCate een goede basis voor de komende jaren.

Het voorgenomen bod van het consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners biedt, naast een aantrekkelijke premie voor de huidige aandeelhouders, goede afspraken over niet-financiële aspecten. Het consortium ondersteunt de lange-termijn groeistrategie van TenCate.

Voor het lopende boekjaar 2015 ligt TenCate op koers om de eerder uitgesproken verwachtingen over omzetgroei waar te maken.”

Sectoren

Advanced Textiles & Composites

 

Advanced Textiles & Composites (in miljoenen euro)

    2015 H1

     2014 H1

 

Omzet

254,9

206,9

 

EBITA*

17,5

14,6

 

EBITA-marge*

6,9%

7,1%

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

7,5

5,6

 

Afschrijvingen

4,3

4,6

 

Amortisatie

1,9

3,2

 

Netto geïnvesteerd vermogen ultimo

295,5

287,2

 

Fte ex inhuur ultimo

1.591

1.601

* EBITA en EBITA-marge zijn exclusief eventuele eenmalige posten, tenzij anders aangegeven

De omzet van de sector Advanced Textiles & Composites steeg in het eerste halfjaar van 2015 autonoom met 9% tot € 254,9 miljoen (2014 H1 € 206,9 miljoen). De EBITA-marge daalde licht naar 6,9% (2014 H1 7,1%), de EBITA was € 17,5 miljoen.

TenCate Protective Fabrics boekte in het eerste halfjaar van 2015 een autonome omzetgroei van 15%. De Amerikaanse omzet van TenCate Defender® M lag voor het derde kwartaal op rij op een goed niveau. De omzet groeide ook door de eerste uitlevering van uniformen met TenCate Defender® M aan een nieuwe afnemer in het Midden-Oosten. De ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie hadden een negatieve invloed op de afzet van beschermende weefsels voor de industrie (TenCate Tecasafe®).

Ondanks de voortgaande groei in de aerospace respectievelijk de automotive markt, bleef de autonome omzetgroei van TenCate Advanced Composites beperkt tot 3% door het projectmatige karakter van industrial composites.

De omzet van TenCate Advanced Armour daalde autonoom met 4% in het eerste halfjaar. Er is nog steeds sprake van een te laag volume van uitleveringen. De ontwikkeling en de tests van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system verlopen volgens plan. In het tweede kwartaal is besloten tot een herstructurering van TenCate Advanced Armor USA waarvoor een eenmalige last van € 1,8 miljoen is genomen.

Geosynthetics & Grass

 

Geosynthetics & Grass (in miljoenen euro)

2015 H1

2014 H1

 

Omzet

299,3

259,2

 

EBITA*

19,7

11,0

 

EBITA-marge*

6,6%

4,2%

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

5,0

3,7

 

Afschrijvingen

9,7

9,3

 

Amortisatie

1,8

1,7

 

Netto geïnvesteerd vermogen ultimo

433,8

379,3

 

Fte ex inhuur ultimo

2.109

2.054

* EBITA en EBITA-marge zijn exclusief eventuele eenmalige posten, tenzij anders aangegeven

De omzet van de sector Geosynthetics & Grass steeg in het eerste halfjaar van 2015 autonoom met 4% tot € 299,3 miljoen. De EBITA steeg naar € 19,7 miljoen door een hogere EBITA-marge van 6,6% (2014 H1 4,2%).

De omzet van TenCate Geosynthetics daalde in het eerste halfjaar van 2015 autonoom met 3%. In de VS was duidelijke krimp waarneembaar bij geotextielen voor de olie- en gassector. In Europa en Azië was de omzet ongeveer gelijk aan het eerste halfjaar van 2014. De EBITA-marge daalde.

TenCate Grass liet een autonome omzetgroei zien van 12% met hogere brutomarges en een fors beter bedrijfsresultaat. Dit is het resultaat van de marktpositionering van grascomponenten en -systemen waardoor een hoge bezettingsgraad is gerealiseerd. 

Overige

 

Overige en eliminaties (in miljoenen euro)

    2015 H1

2014 H1

 

Omzet

17,3

31,5

 

EBITA*

̶  4,1

̶ 1,3

 

Investeringen in (im)materiële vaste activa

0,5

2,7

 

Afschrijvingen

0,7

1,5

 

Amortisatie

0,3

1,3

 

Fte ex inhuur ultimo

58

663

* EBITA is exclusief eventuele eenmalige posten, tenzij anders aangegeven

De categorie “Overige en eliminaties” omvat voornamelijk TenCate Enbi, dat aan het eind van het eerste kwartaal is gedesinvesteerd, en Xennia Technology, dat aan het eind van het tweede kwartaal is gedesinvesteerd. Bovendien bevat deze categorie het negatieve resultaat van interne valuta-afdekkingen.

Overige financiële informatie eerste halfjaar 2015

Het investeringsniveau van TenCate steeg naar € 13,0 miljoen (2014 H1 € 12,0 miljoen). De belangrijkste investeringsprojecten betroffen capaciteitsuitbreiding bij TenCate Grass en bij TenCate Advanced Composites.

De netto rentedragende schuld per eind juni 2015 bedroeg € 224,3 miljoen. De effecten van de stijging van de dollarkoers en het gebruikelijke seizoenspatroon in het werkkapitaal werden deels gecompenseerd door de opbrengst van de desinvesteringen van TenCate Enbi en Xennia Technology. De schuldratio bedroeg per eind juni 2,63 (juni 2014: 2,87; december 2014: 2,57), ruim binnen het bankconvenant (3,50).

Voorgenomen openbaar bod op alle aandelen TenCate door een consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners Op maandag 20 juli 2015 hebben TenCate en Tennessee Acquisition B.V., een consortium van investeerders onder leiding van Gilde Buy Out Partners waaronder Parcom Capital en ABN Amro Participaties, gezamenlijk bekendgemaakt voorwaardelijke overeenstemming te hebben bereikt over een openbaar bod van € 24,60 (cum-dividend) per aandeel op alle uitstaande aandelen van Koninklijke Ten Cate N.V. De raad van commissarissen en de raad van bestuur van TenCate ondersteunen dit bod volledig en bevelen het unaniem aan. Zie voor details het persbericht zoals dat op maandag 20 juli 2015 is gepubliceerd.

Bestuursverklaring

‘Gebaseerd op de ons beschikbare informatie verklaart de raad van bestuur dat het halfjaarbericht, opgesteld overeenkomstig IAS 34, Interim Financial Reporting, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Koninklijke Ten Cate N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en dat het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.’


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 23 juli 2015

     
Download: 150723 Persbericht TenCate inzake 15H1 inclusief cijferbijlagen.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)