2014

3 november 2014

TenCate sluit nieuwe kredietfaciliteit af

Op vrijdag 31 oktober 2014 heeft TenCate een kredietfaciliteit afgesloten met een internationaal syndicaat van zes banken ter grootte van € 350 miljoen, met de mogelijkheid van een verhoging met € 150 miljoen.

De looptijd van de faciliteit is vijf jaar. Hiermee vernieuwt TenCate de bestaande kredietfaciliteit, die in 2010 werd afgesloten voor € 450 miljoen. Evenals de bestaande is de nieuwe kredietfaciliteit flexibel ten aanzien van seizoenspatronen in de Net Debt/EBITDA verhouding die kenmerkend zijn voor bepaalde bedrijfsonderdelen, met convenanten die vergelijkbaar zijn met die in de bestaande kredietfaciliteit.


Koninklijke Ten Cate NV
Almelo, maandag 3 november 2014
Download: 141031 Persbericht TenCate inzake nieuwe kredietfaciliteit.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)