2014

12 mei 2014

Bekendmaking verwisselverhouding TenCate

Onder verwijzing naar de dividendaankondiging gedateerd 17 april 2014 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2013 maakt Koninklijke Ten Cate N.V. ten aanzien van het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 43 dividendrechten van een gewoon aandeel van nominaal € 2,50 elk.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 2, 5, 6, 7, 8 en 9 mei 2014 bedroeg € 21,5134 per gewoon aandeel en is bij de vaststelling van 43 dividendrechten die recht geven op 1 nieuw gewoon aandeel als maatstaf aangehouden.

Op basis van deze koers vertegenwoordigt 1/43e deel van een gewoon aandeel een waarde van € 0,5003, hetgeen 0,06% meer is dan het dividend in contanten van € 0,50 per gewoon aandeel.

Betaling van het dividend en levering van de gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van keuzedividendrechten zal met ingang van 14 mei 2014 geschieden via de bank of commissionair waar uw gewone aandelen in administratie zijn.

Voor de nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij NYSE Euronext in Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wet op het financieel toezicht.


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, maandag 12 mei 2014

Download: 140512 Persbericht TenCate inzake bekendmaking verwisselverhouding.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)