2014

17 april 2014

Vaststelling dividend TenCate over 2013

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. op donderdag 17 april 2014 is het dividend over het boekjaar 2013 vastgesteld op € 0,50 (2012: € 0,50) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Het dividend wordt naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met 0 tot 3% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op woensdag 23 april 2014. De record date voor het dividend is vastgesteld op vrijdag 25 april 2014 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op vrijdag 9 mei 2014 via hun bank of commissionair de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf woensdag 14 mei 2014 betaalbaar gesteld.

Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 17 april 2014

Download: 140417 Persbericht TenCate inzake vaststelling dividend 2013.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)