2014

28 april 2014

TenCate trading update eerste kwartaal 2014

Kerncijfers eerste kwartaal 2014

x 1 € miljoen

Eerste kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2014

Mutatie

Autonoom

Netto-omzet

241,2

223,3

-7%

-5%

EBITA

12,8

5,5

-57%

-56%

Nettoschuld

246,3

209,4

 

 

Schuldratio

2,80

2,80

 

 

TenCate realiseerde in het eerste kwartaal van 2014 een omzetdaling van 7%, waarvan 2% als gevolg van valutaeffecten. De lagere defensieomzet had een aanzienlijk effect op de winstgevendheid. TenCate acht de resultaten van het eerste kwartaal niet representatief voor het gehele jaar, vooral door het seizoensmatige karakter van een groot deel van de omzet en het lage aantal grote projecten in het eerste kwartaal. De nettoschuld daalde met € 37 miljoen, waarbij de schuldratio per saldo gelijk bleef.

Voor het gehele jaar handhaaft TenCate de groeiverwachting ten aanzien van de omzetontwikkeling voor de onderneming, onvoorziene ontwikkelingen voorbehouden.

Sector Advanced Textiles & Composites

De defensiegerelateerde omzet binnen de sector Advanced Textiles & Composites daalde in het eerste kwartaal van 2014 sterk ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. De defensiegerelateerde omzet zal zich naar verwachting sterk herstellen op basis van de huidige en verwachte orders.

Omzetgroei binnen TenCate Protective Fabrics werd in het eerste kwartaal gerealiseerd in de markt voor emergency response en voor industrial safety (TenCate Tecasafe® Plus).

De activiteiten in automotive- en industriële composieten leverden een belangrijke bijdrage aan de omzetgroei van de sector TenCate Advanced Composites.

Sector Geosynthetics & Grass
TenCate Geosynthetics realiseerde een beperkte omzetgroei in Europa en de Amerikaanse continenten. In Azië bleef de markt voor infrastructurele projecten onder druk staan als gevolg van lagere overheidsbudgetten en lokale politieke onzekerheid.

De wereldwijde vezelproductie van TenCate Grass realiseerde omzetgroei en een hogere winstgevendheid als gevolg van een aantrekkende marktvraag naar hoogwaardige vezels, mede door een verschuiving van de mix naar kwalitatief hoogwaardige producten. De kosten die gepaard gingen met de opbouw van de marketing- en verkooporganisatie van GreenFields in de Verenigde Staten hadden een drukkend effect op de Grass-downstreamactiviteiten.


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, maandag 28 april 2014

Download: Trading update Q1 2014
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)