2014

24 oktober 2014

TenCate: Autonome omzetgroei zet door

TenCate trading update derde kwartaal 2014

Kerncijfers derde kwartaal 2014

x € 1 miljoen

Derde kwartaal 2013*

Derde kwartaal 2014

Mutatie

Autonoom

Netto-omzet

270,2

277,1

+3%

+3%

EBITA

17,8

17,8

0%

0%

EBITA-marge

6,6%

6,4%

 

 

Nettowinst

8,4

9,2

+10%

Nettoschuld

209,8

206,9

 

 

Schuldratio

2,51

2,82

 

 

*) 2013 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

TenCate boekte in het derde kwartaal van 2014 een autonome omzetgroei van 3% bij een gelijk gebleven EBITA, vergeleken met het derde kwartaal van 2013.
De groei zoals deze zich in de eerste helft van het jaar binnen de marktgroepen TenCate Advanced Composites en TenCate Grass heeft gemanifesteerd continueerde zich ten opzichte van vorig jaar.

De defensie-gerelateerde omzet steeg in het derde kwartaal ten opzichte van de voorgaande kwartalen van 2014 en was gelijk aan het derde kwartaal van 2013. De vraag naar TenCate Defender™ M producten herstelde zich sterk ten opzichte van de zwakke performance eerder in het jaar. Herstel van de armour-omzet deed zich nog niet voor, mede door voortgaande vertraging van projecten. Er is sprake van een groeiend aantal prospects, maar de timing van deze projecten blijft vooralsnog onzeker.

In het derde kwartaal is de waarde van de nettoschuld op de balans afgenomen ten opzichte van medio 2014. Deze afname bleef beperkt door de sterk gestegen dollarkoers.

Sector Advanced Textiles & Composites

De omzet van de marktgroep TenCate Protective Fabrics groeide in het derde kwartaal, met name in het segment industrial safety (TenCate Tecasafe® Plus). De orderpositie in dit segment ontwikkelde zich gunstig. Dit is mede het gevolg van een gerichte focus op grote industriële sectoren, zoals de olie- en gasindustrie en energiebedrijven waar persoonlijke bescherming een hoge prioriteit heeft. In het lagere segment van de industriële markt was een daling van de omzet te zien.

De omzet van TenCate Defender™ M liet zoals verwacht in het derde kwartaal een forse toename zien ten opzichte van de voorafgaande kwartalen van dit jaar. Ook in deze markt zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar positief.

De aerospace-gerelateerde omzet van de marktgroep TenCate Advanced Composites nam toe, vooral gedreven door de posities van TenCate in het Airbus A350 en Boeing 787 programma. De omzet in de ruimtevaartindustrie daalde, wat een nadelig effect had op de omzetmix.
Op het gebied van ‘new business development’ waren de ontwikkelingen gunstig. De groeiende omzet in de automotive industrie is nog voornamelijk geconcentreerd binnen het sportwagen- en autosportsegment (Formule 1). Ook op het gebied van performance composites (onder meer de sport/leisure markt) steeg de omzet in het derde kwartaal ten opzichte van 2013.

De voortgaande sterke daling van de omzet in armour composites ten opzichte van vorig jaar deed zich met name voor in de VS. Projecten liepen vertraging op door een latere start dan gepland.

Sector Geosynthetics & Grass

De omzet in het derde kwartaal van de marktgroep TenCate Geosynthetics groeide licht. De omzet in Azië en de VS steeg ten opzichte van vorig jaar. De markt bleef in Europa terughoudend en grondstofkosten stegen, waardoor de marges onder druk bleven staan.

De marktgroep TenCate Grass groeide licht, mede door een krachtiger positionering op de Amerikaanse markt. Door de toegenomen vraag naar kunstgrasvezels realiseerde TenCate Grass upstream een duidelijke groei van de omzet. Positieve efficiency-effecten werden deels teniet gedaan door gestegen grondstofkosten.


Koninklijke Ten Cate NV
Almelo, vrijdag 24 oktober 2014

Download: 141024 Persbericht TenCate inzake Trading update derde kwartaalcijfers 2014.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)