2014

17 april 2014

Benoeming lid raad van bestuur en lid raad van commissarissen TenCate

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. (TenCate) op donderdag 17 april 2014 in Almelo is de heer drs. E.J.F. Bos RA benoemd tot lid van de raad van bestuur met de titel van chief financial officer, voor een periode van vier jaar. Mevrouw mr. M.J. Oudeman is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van TenCate, eveneens voor een termijn van vier jaar.

De heer E.J.F. (Eef) Bos RA (1961) was sinds 1 juli 2013 concerndirecteur financiën van Koninklijke Ten Cate N.V. en voorheen controller van TenCate Advanced Armour. De heer Bos heeft een universitaire achtergrond op het gebied van accountancy en bedrijfseconomie. Eerder was de heer Bos werkzaam bij Royal Lankhorst Euronete Group, Grontmij Nederland, Oranjewoud en Unilever.

Mevrouw mr. M.J. (Marjan) Oudeman (1958) is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Utrecht. Voorheen was mevrouw Oudeman werkzaam als lid van het executive committee van AkzoNobel N.V., lid van het executive committee van Corus Group, als managing director Corus Strip Products IJmuiden en directievoorzitter Corus Nederland B.V. en Corus Staal B.V.


Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 17 april 2014

Download: 140417 Persbericht TenCate inzake benoeming CFO EJF Bos en lid RvC mw MJ Oudeman.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)