2013

14 mei 2013

TenCate maakt verwisselverhouding bekend

Onder verwijzing naar de dividendaankondiging gedateerd 18 april 2013 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2012 maakt Koninklijke Ten Cate nv ten aanzien van het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op twee nieuwe aandelen is vastgesteld op 73 dividendrechten per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.
 
De gewogen gemiddelde beurskoers van 6, 7, 8, 9,10 en 13 mei 2013 bedroeg € 18,5547 per gewoon aandeel en is bij de vaststelling van 73 dividendrechten die recht geven op twee nieuwe gewone aandelen als maatstaf aangehouden.
 
Op basis van deze koers vertegenwoordigt 2/73e deel van een gewoon aandeel een waarde van € 0,5083 hetgeen 1,67% meer is dan het dividend in contanten van € 0,50 per gewoon aandeel.
 
Betaling van het dividend en levering van de gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van keuzedividendrechten zal met ingang van 15 mei 2013 geschieden via de bank of commissionair waar uw gewone aandelen in administratie zijn.
 
Voor de nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij NYSE Euronext in Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wet op het financieel toezicht.
 
Raad van bestuur
Almelo, 14 mei 2013
Download: Bekendmaking verwisselverhouding 14 mei 2013.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)