2013

21 maart 2013

Raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate nv stelt CEO schadeloos

In aansluiting op de persberichten in 2007, zoals uitgebracht door de toenmalige raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate nv (TenCate), wordt het volgende bericht.

Na een gunstig vonnis in 2010, naar aanleiding van een fiscaal geschil dat was ontstaan in 1995 door transacties uitgevoerd en gestructureerd onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige raad van bestuur van TenCate, heeft de huidige raad van commissarissen van TenCate – na inmiddels acht jaar procederen – aangedrongen op beëindiging van de voortzetting van de procedures inzake het fiscale geschil. Met de fiscus is een vergelijk getroffen.
 
De raad van commissarissen heeft gemeend – na extern advies te hebben ingewonnen – dat ir L. De Vries, de huidige bestuursvoorzitter en CEO van TenCate, schadeloos diende te worden gesteld voor het fiscale geschil. Deze schadeloosstelling ten bedrage van 1,2 miljoen euro is verantwoord in de jaarrekening van TenCate over 2012. 
 
Over de inhoud van het geschil en de wijze van beëindiging van de procedures worden geen nadere mededelingen gedaan.


Almelo, donderdag 21 maart 2013
Raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate nv
Download: 130321 Persverklaring raad van commissarissen TenCate.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)