2013

 • 16 mei 2013

  Investor Relations

  TenCate beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en hoort niet thuis op ILT-lijst

  Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 mei aan de Tweede Kamer een lijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport ((ILT) toegestuurd inzake de brandveiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. TenCate hoort niet thuis op deze lijst. De onderneming heeft dit recentelijk opnieuw laten weten aan ambtenaren van zowel dit ministerie als de provincie Overijssel. Alle productiebedrijven van TenCate in Nijverdal beschikken over de noodzakelijke vergunningen conform de geldende wet- en regelgeving en bij de productie wordt gehandeld in lijn met het stringente veiligheidsbeleid van de totale TenCate-onderneming.

  Lees meer
 • 14 mei 2013

  Investor Relations

  TenCate maakt verwisselverhouding bekend

  Onder verwijzing naar de dividendaankondiging gedateerd 18 april 2013 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2012 maakt Koninklijke Ten Cate nv ten aanzien van het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op twee nieuwe aandelen is vastgesteld op 73 dividendrechten per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

  Lees meer
 • 8 mei 2013

  Geosynthetics

  TenCate Geosynthetics introduceert carbon footprint calculator voor watermanagement
  TenCate Geotube Calculator

  In antwoord op het toenemende besef van de positieve milieuaspecten van geosynthetics en geosystemen heeft de businessunit Water & Environment van TenCate Geosynthetics de TenCate Geotube® carbon footprint calculator ontwikkeld voor toepassing in ontwaterings- en golfbrekerprojecten. Dit rekeninstrument voor bepaling van de CO2-voetafdruk biedt klanten in watermanagement achtergrondinformatie over diverse aspecten van duurzaamheid.

  Lees meer
 • 7 mei 2013

  Aerospace Composites

  TenCate Advanced Composites contracteert Northern Composites als vertegenwoordiging in oosten VS voor nieuwe 3M™ tooling prepreg-lijn
  northern composites logo

  TenCate Advanced Composites North America maakt bekend dat Northern Composites in Hampton (New Hampshire, USA) zal optreden als vertegenwoordiging van TenCate in het oosten van de VS voor tooling prepregs en materialen. Zoals vorig jaar gemeld, hebben TenCate en 3M™ hun krachten gebundeld voor het vermarkten en ondersteunen van de lijn van 3M™ voor tooling prepregs, waaronder 3M™'s gepatenteerde matrixharstechnologie. Bij deze innovatie past 3M™ nanosilicas toe om duurzamer, robuuster en maatvast gereedschap te maken voor de vervaardiging van composietdelen.

  Lees meer
 • 26 april 2013

  Investor Relations

  TenCate Defender™ M-omzet ontwikkelt zich sterk

  Trading update TenCate eerste kwartaal 2013

  Omzet en bedrijfsresultaat
   
  x € 1 miljoen Eerste kwartaal 2013 Eerste kwartaal 2012 Mutatie (%)
  Netto-omzet 241,8 256,7 -6%
  EBITA 12,5 13,2 -5%
  Nettowinst 4,6 5,1 -10%
  Operationele cashflow 13,0 10,0 +30%
   
  De activiteiten van TenCate herstelden zich in het eerste kwartaal conform verwachting. Met name de kunstgrasactiviteiten lieten een goede performance zien en de omzet in TenCate Defender™ M ontwikkelde zich sterk. De in 2012 ingezette kostenmaatregelen en efficiencyverbeteringen hebben geleid tot onder meer een verbetering van de brutomarge en het werkkapitaal. De schuldpositie daalde versus ultimo 2012 met € 6 miljoen exclusief acquisities. De operationele cashflow nam sterk toe.

  Lees meer
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)