2013

18 april 2013

Vaststelling dividend TenCate over 2012

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op donderdag 18 april 2013 is het dividend over het boekjaar 2012 vastgesteld op
€ 0,50 (2011: € 0,95) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal. 
 
Het dividend wordt naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve.
Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.
De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met 
0 tot 3% overtreffen.
 
Notering ex-dividend zal plaatsvinden op maandag 22 april 2013. De record date voor het dividend is vastgesteld op woensdag 24 april 2013 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op maandag 13 mei 2013 via hun bank of commissionair de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf woensdag 15 mei 2013 betaalbaar gesteld.
 

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 18 april 2013
Download: 130418 Persbericht TenCate inzake vaststelling dividend 2012.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)