2013

12 december 2013

TenCate Geosynthetics medewinnaar Waterinnovatieprijs 2013

De inzending ‘Verticaal zanddicht geotextiel' van Waterschap Rivierenland heeft de Waterinnovatieprijs 2013 in de categorie Droge Voeten gewonnen. Volgens juryvoorzitter Annemieke Nijhof van Tauw Group B.V. is het door TenCate Geosynthetics geproduceerde geotextiel ‘het meest vernieuwende idee dat toepasbaar is binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen’. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdagavond 10 december.

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Hierbij stroomt water door een kade, dijk of ander kunstwerk als gevolg van een groot verschil in waterstand aan beide zijden. De stroming van water onder de dijk kan zo groot worden dat aan de polderzijde van de dijk zandmeevoerende wellen ontstaan. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaan onder de dijk ‘pipes' die tot een dijkdoorbraak kunnen leiden. Verticaal zanddicht geotextiel is een innovatieve preventiemaatregel tegen piping. Waterschap Rivierenland heeft samen met onder meer Deltares, Rijkswaterstaat en TenCate Geosynthetics dit verticaal zanddicht geotextiel ontwikkeld en beproefd.

Verticaal zanddicht geotextiel
Het beschermende principe van verticaal zanddicht geotextiel berust op het feit dat het geotextiele filter wel water doorlaat, maar geen zand. Een pipe die aan de polderzijde tot ontwikkeling komt, wordt door het geotextiel gestopt. Hierdoor blijft het zand opgesloten onder de dijk en kan geen piping ontstaan. Deze robuuste oplossing is niet afhankelijk van een minimaal benodigde kwelweglengte. Deze vernieuwende techniek is afgeleid van de TenCate Geotube®-technologie.

Monitoring met sensortechnologie
Door de geotextiele preventiemaatregel bovendien te combineren met TenCate GeoDetect® -technologie wordt de functionaliteit van het filter gecombineerd met sensoren, die de stabiliteit van de dijk monitoren. Voor zowel verticaal zanddicht geotextiel als TenCate GeoDetect® geldt dat het een oplossing is die vanwege het geringe ruimtebeslag de uitvoerbaarheid van dijkverbeteringen zal verhogen en die kostenbesparend werkt. Geotextiele oplossingen voor watermanagement hebben in beginsel een geringe CO2-voetafdruk. Het zijn milieubewuste en duurzame alternatieven voor traditionele oplossingen bij dijkverbetering en landwinning.


TenCate Geosynthetics EMEA
Almelo, donderdag 12 december 2013

Download: 131212 Persbericht TenCate Geosynthetics inzake Waterinnovatieprijs 2013.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)