2013

26 april 2013

TenCate Defender™ M-omzet ontwikkelt zich sterk

Trading update TenCate eerste kwartaal 2013

Omzet en bedrijfsresultaat
 
x € 1 miljoen Eerste kwartaal 2013 Eerste kwartaal 2012 Mutatie (%)
Netto-omzet 241,8 256,7 -6%
EBITA 12,5 13,2 -5%
Nettowinst 4,6 5,1 -10%
Operationele cashflow 13,0 10,0 +30%
 
De activiteiten van TenCate herstelden zich in het eerste kwartaal conform verwachting. Met name de kunstgrasactiviteiten lieten een goede performance zien en de omzet in TenCate Defender™ M ontwikkelde zich sterk. De in 2012 ingezette kostenmaatregelen en efficiencyverbeteringen hebben geleid tot onder meer een verbetering van de brutomarge en het werkkapitaal. De schuldpositie daalde versus ultimo 2012 met € 6 miljoen exclusief acquisities. De operationele cashflow nam sterk toe.
 
Sector Advanced Textiles & Composites
De omzet in TenCate Defender™ M in de VS was in het eerste kwartaal van 2013 boven verwachting, maar bevond zich in vergelijking met het relatief goede eerste kwartaal van 2012 op een lager niveau. De omzet in de defensiemarkt buiten de VS nam verder toe. 
 
De groei van de TenCate Tecasafe™ Plus portfolio in de wereldwijde industriële markt compenseerde in toenemende mate de omzetontwikkeling in de Amerikaanse defensiemarkt.
 
De omzet binnen de composietengroep ontwikkelde zich voor wat betreft de VS conform de groeiverwachting. In Europa is sprake van een achterblijvende omzet vanwege vertraagde leveringen aan toeleveranciers voor de Airbus A350.
De marktpotentie voor armourcomposieten verbeterde, gelet op het aantal uitstaande tenders. De druk op de defensiebudgetten blijft echter aanhouden.
 
De EBITA van de sector Advanced Textiles & Composites daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.

Sector Geosynthetics & Grass
TenCate Geosynthetics startte het jaar terughoudend door vertragingen in projecten als gevolg van het aanhoudende winterweer in Europa en de VS.
TenCate Grass liet een goede performance zien, waaraan eerder genomen kostenmaatregelen een positieve bijdrage leverden. De vraag naar speciale (engineered) grasvezels en 3D-geweven velden op basis van de ‘matrixtechnologie’ nam sterk toe. 
 
De EBITA van de sector Geosynthetics & Grass steeg aanzienlijk.
 
 
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 26 april 2013
Download: 130426 Persbericht TenCate inzake Q1.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)