2013

20 september 2013

Pentair, TenCate en Wavin leveren innovatief drinkwatersysteem aan Zuid-Afrika

Het Fonds Duurzaam Water van het ministerie van Economische Zaken heeft aan Pentair, TenCate en Wavin de gezamenlijke opdracht verstrekt voor de realisatie van twintig duurzame drinkwatersystemen in Zuid-Afrika, genaamd GreenSource.Sports for Water. Het waterzuiveringsdeel van dit geïntegreerde systeem wordt geproduceerd door Pentair, de waterbuffering en buissystemen worden vervaardigd door Wavin en het hoogwaardige kunstgras en de geotextielen door TenCate. De integratie van het systeem wordt in Zuid-Afrika verzorgd door de firma Landscape Solutions met haar lokale partner Royal Turf South Africa. Het innovatieve drinkwatersysteem wordt in de Zuid-Afrikaanse provincie North West geïnstalleerd met geselecteerde, lokale aannemers. Saxion Hogeschool levert als kennisinstelling in watertechniek en textieltechnologie een belangrijke inhoudelijke en ondersteunende bijdrage. Training en begeleiding voor een juist gebruik van de drinkwatersystemen worden verzorgd door Mmapula Community Development, waarmee Saxion reeds enige jaren samenwerkt. De stichting Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) begeleidt deze innovatie.

Tal van periodes met grote droogte hebben de provinciale overheid in het noordwesten van Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse Water Research Commission ertoe aangezet om door innovaties te komen tot optimaler watermanagement voor zowel landbouw als drinkwater. Momenteel wordt het grote gebrek aan voldoende en veilig (grond)water ervaren als een invloed die armoede in stand houdt en economische vooruitgang belemmert. Verder wil de provinciale Zuid-Afrikaanse overheid het welzijn van de lokale bevolking vergroten door meer sportfaciliteiten te realiseren nabij scholen. Met GreenSource worden beide doelen in één keer bereikt: enerzijds duurzame waterbuffering, waterfiltratie en waterdistributie, anderzijds hoogwaardige multisportactiviteiten op kunstgras dat seizoensonafhankelijk beschikbaar is. Daarbij komt dat sanitatie-onderwijs de bevolking helpt optimaler te leren omgaan met water. Het project betreft de gehele provincie North West, een gebied van circa 105.000 vierkante kilometer, alwaar twintig multifunctionele GreenSource-systemen lokaal worden geïnstalleerd. Het wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Duurzaam Water van het ministerie van Economische Zaken, dat publiek-private samenwerking in de watersector stimuleert. Doel is de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Greensource system

Waterproblematiek in Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanse provincie North West wordt gekenmerkt door een droog tot semi-droog klimaat met onregelmatige regenval. De kwaliteit van het meeste oppervlaktewater varieert van matig tot zeer slecht. Slechts 27% van de huishoudens in de provincie heeft toegang tot veilig drinkwater en diverse lokale gemeenschappen kampen zelfs met een totaal gebrek aan duurzaam drinkwater. Grondwater wordt steeds meer vervuild, bijvoorbeeld door intensieve mijnbouw, industriële activiteiten en onreine irrigatie van de landbouw. Een andere grote uitdaging in het waterbeheer is voldoende en gezond voedsel te verbouwen voor een groeiende en meer welvarende bevolking en tegelijkertijd te voldoen aan de vele andere eisen omtrent beperkte watervoorraden. Efficiënt en productief watergebruik zijn dus noodzakelijk.

Watermanagement door GreenSource.Sports for Water
Het GreenSource-project voorziet in een veilige waterberging die een continue schone en veilige waterstroom mogelijk maakt. Het gefiltreerde water kan worden gebruikt voor drinkwater, irrigatiewater of sanitair water. Zowel regenwater, rivierwater als grondwater kan in het vuilwaterbassin worden opgeslagen. Het kunstgrassysteem kan worden gebruikt als sportveldje voor kinderen en volwassenen. Zo combineert het multifunctionele GreenSource-systeem kunstgras met watermanagement. Door middel van membraan-technologie worden virussen en bacteriën verwijderd. De filtratie-eenheid zal worden opgeslagen in een compact gebouw, dat ook een klein klaslokaal heeft voor onderwijs over water en sanitatie. Het gezuiverde water wordt opgeslagen in schoonwatertanks en gebruikt voor drinkwater, irrigatie van landbouwgewassen en voor bevloeiing van het kunstgras sportveld. Het systeem kan zorgen voor circa 50 liter gefilterd en veilig drinkwater per minuut. Als het 16 uur per dag wordt gebruikt, kan hiermee dagelijks circa 50.000 liter worden gefilterd, oftewel circa 17 miljoen liter op jaarbasis. Zonnepanelen leveren het grootste deel van de energie voor de pompen en verlichting. De filtratiemembranen moeten elke vijf jaar worden vervangen. Het kunstgrasveld dient elke tien jaar te worden vervangen. Indien nodig kan dan ook het vuilwaterbekken worden gereinigd.

Pragmatische industriële aanpak
Binnen de stichting AMMON vormen grote ondernemingen in Oost-Nederland sinds 2010 industriële partnerschappen met als doel technologische innovaties op het gebied van nieuwe hightechmaterialen,

-producten en -systemen versneld te realiseren en in internationale markten uit te rollen. Zuid-Afrika is daar slechts één van. De provincies Overijssel en Gelderland ondersteunen deze gerichte wijze van industriële samenwerking en scheppen goede condities door ondersteuning van de bouw van demonstrators en door launching customer te worden. De demonstrator is de basis voor het uiteindelijke productontwerp, dat is gericht op hogevolumeproductie. Een demonstrator van het innovatieve GreenSource drinkwatersysteem is eerder gerealiseerd door OICAM, het Open Innovation Center Advanced Materials en ligt opgesteld in Nijverdal. Feitelijk is de (rijks)overheid nu – door ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Afrika – launching customer geworden. De stichting Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland (AMMON) begeleidt de innovatie, van businessplan tot de betrokken markt.

Technologische innovatie
Vanuit een rijke industriële geschiedenis heeft Oost-Nederland zich ontwikkeld tot een technologische topregio. De maakindustrie is een belangrijke motor van de Nederlandse (kennis)economie. Het gebied kent een van de hoogste concentraties hightechbedrijven in Nederland. Veel van deze bedrijven staan nu voor de uitdaging om van product- naar systeeminnovatie te gaan teneinde hun toekomstige verdien-vermogen zeker te stellen. Dit vraagt gerichte samenwerking tussen bedrijven op het gebied van systeem-ontwikkeling, realisatie en gezamenlijke marktbewerking. Hiervoor is AMMON in het leven geroepen.


Stichting AMMON
Zutphen, vrijdag 20 september 2013

Download: 130920 Persbericht AMMON inzake twintig GreenSource Sports for Water drinkwatersystemen.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)