2013

12 april 2013

Hoogste windmolen van Nederland met geosynthetics van TenCate

In windmolenpark De Ambtenaar bij Wieringermeer is de hoogste windmolen van Nederland geïnstalleerd. Het gaat om een windmolen van het type Enercon E-126 met een vermogen van 7,5 MW. Deze nieuwe windturbine voorziet 13.000 inwoners van Wieringermeer van groene elektriciteit en realiseert jaarlijks een besparing van 12.000 ton CO2-uitstoot. De turbine van deze windmolen is geïnstalleerd op een hoogte van 135 meter. De bladen behalen een tiphoogte van wel 198 meter. Om dit alles te kunnen installeren, is gebruikgemaakt van de hoogste mobiele kranen in Nederland. Deze kranen moeten tijdelijk een stabiel platform hebben om onder andere een turbine van 280 ton naar 135 meter hoogte te kunnen hijsen. Een grote uitdaging, aangezien dit alles moet gebeuren op de weinig draagkrachtige ondergrond van de Wieringermeerpolder.  
Om deze kranen een stabiel platform te bieden is er een kraanopstelplaats gemaakt. Na uitvoerige berekeningen is gekozen voor grondwapening door middel van TenCate Polyfelt® Geolon PET 1000. 
 
Toename windturbineparken
De markt voor duurzame energie groeit. Sinds 1995 is bijvoorbeeld het aantal windturbineparken ongekend snel gestegen. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) verwacht hierin de komende jaren een forse toename. Geosynthetics kunnen bij de aanleg van windturbineparken een belangrijke, dragende functie vervullen. Toepassing ervan bij aanleg van windmolenparken betekent een besparing op materialen en verkleint de CO2-voetafdruk en levert kostenbesparing op.
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)