2013

18 april 2013

Drs. ing. P.F. Hartman benoemd tot lid raad van commissarissen TenCate

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 18 april 2013 in Almelo is de heer drs. ing. P.F. (Peter) Hartman benoemd tot lid van de raad van commissarissen van textieltechnologieconcern Koninklijke Ten Cate nv. 
 
De heer Hartman (64 jaar, Nederlandse nationaliteit) is president-directeur van KLM NV en lid van de raad van commissarissen bij Air France KLM S.A., Kenya Airways Group Limited, Compagnia Aerea Italiana S.p.A, Delta Lloyd Group N.V. en Fokker Technologies Group B.V. Daarnaast is de heer Hartman lid van de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, lid van de Raad van Advies Universiteitsfonds Delft, vice-voorzitter van de Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe, bestuursvoorzitter van Connekt en voorzitter IATA Board of Governors.
 
De raad van commissarissen is unaniem van oordeel dat de kennis en ervaring van de heer Hartman overeenstemmen met de profielschets. De heer Hartman is gewend om op het hoogste managementniveau te opereren. Daarnaast heeft de heer Hartman als executive vice-president human resources KLM sociaal en personeelsbeleid in zijn portefeuille gehad.
 
De algemene bestuurlijke ervaring van de heer Hartman, onder meer opgedaan als CEO van een dienstverlenend technisch bedrijf, is van grote waarde voor Koninklijke Ten Cate nv. Ook het netwerk en de ervaring van de heer Hartman in de luchtvaartsector zijn waardevol, gelet op het grote strategische belang van de activiteiten van TenCate op het gebied van composietmaterialen. 


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 18 april 2013
Download: 130418 Persbericht TenCate inzake benoeming commissaris Hartman.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)