2012

19 april 2012

Vaststelling dividend TenCate over 2011

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op donderdag 19 april 2012 is het dividend over het boekjaar 2011 vastgesteld op € 0,95 (2010: € 0,75) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Het dividend wordt naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met 0 tot 3% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op maandag 23 april 2012. De record date voor het dividend is vastgesteld op woensdag 25 april 2012 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op maandag 14 mei 2012 via hun bank of commissionair de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf woensdag 16 mei 2012 betaalbaar gesteld.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 19 april 2012

Download: 120419 Persbericht TenCate inzake vaststelling dividend 2011
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)