2012

27 april 2012

TenCate start 2012 conform de verwachting

Trading update TenCate eerste kwartaal 2012

Omzet en bedrijfsresultaat

X € miljoen Eerste kwartaal 2012 Eerste kwartaal 2011 Mutatie
Omzet 257 279 -8%
EBITA 13,2 20,1 -34%
Nettowinst 5,1 10,0 -49%

De gerealiseerde omzet en winst in het 1e kwartaal van 2012 zijn conform verwachting. De vergelijking met het 1e kwartaal 2011 is niet maatgevend, aangezien vorig jaar een uitzonderlijk hoge omzet in TenCate Defender™ M werd behaald.

De eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2012 blijven gehandhaafd, onvoorziene omstandigheden daargelaten. 

Sector Advanced Textiles & Composites

De omzet van producten aan het Amerikaanse leger lag, zoals verwacht en eerder medegedeeld, onder het uitzonderlijk hoge omzetniveau van het eerste kwartaal van 2011. Aan het eind van het eerste kwartaal in 2012 trok de vraag vanuit het Amerikaanse leger weer aan. Orders zijn inmiddels ontvangen voor nieuwe projecten.
De overige marktsegmenten binnen TenCate Protective Fabrics waren terughoudend, met uitzondering van de internationale vraag naar het beschermende weefsel TenCate Tecasafe™ Plus.
De Europese markt voor veiligheidsweefsels liet aan het einde van het eerste kwartaal weer groei zien, waardoor de orderpositie is toegenomen.

De omzet in armourmaterialen (bepantsering) in de Verenigde Staten van Amerika lag op een lager niveau in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011.
De markt voor aerospacecomposieten bleef zich sterk ontwikkelen, wat ook op langere termijn als een belangrijke pijler onder de groei van TenCate kan worden beschouwd. Daarnaast worden markten ontwikkeld voor TenCate Industrial Composites (automotive, olie- & gaswinning en andere industriële toepassingen). Hierin past de recente acquisitie van het composietenbedrijf PMC Baycomp, die de door de industriële markt, gelet op het aantal nieuwe aanvragen, als zeer positief wordt beschouwd. TenCate Industrial Composites beschikt momenteel over concrete projecten voor de automotivemarkt.

De ontwikkelingen rond het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system verlopen volgens plan. In samenwerking met overheidsinstanties en industriële partners wordt de marktimplementatie voorbereid. Dit proces gaat initieel gepaard met additionele ontwikkelingskosten, welke deels met derden worden gedeeld.

Sector Geosynthetics & Grass
De omzetontwikkeling in geosynthetics en kunstgras was conform verwachting.

TenCate Geosynthetics liet een voortzetting van de goede gang van zaken zien. Vooral in de VS was sprake van een goede ontwikkeling, die deels het gevolg is van nieuwe producten.

In de Grass-groep was in de vezelproductie (upstream) nog geen herstel van de resultaten, mede als gevolg van van het seizoenseffect.
De downstreamactiviteiten ontwikkelden zich in de gewenste richting, mede ten gevolge van de in 2011 genomen maatregelen.

Overige activiteiten
Bij zowel TenCate Enbi als Xennia Technology was de gang van zaken in lijn met de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Voor beide ondernemingen geldt dat Azië momenteel de meeste groeipotentie biedt.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 27 april 2012

Download: 120427 Persbericht TenCate inzake trading update Q1 2012
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)