2012

15 mei 2012

TenCate maakt verwisselverhouding bekend

Onder verwijzing naar de dividendaankondiging gedateerd 19 april 2012 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2011, maakt Koninklijke Ten Cate nv ten aanzien van het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 22 dividendrechten per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 7, 8, 9, 10, 11 en 14 mei 2012 bedroeg EUR 21,2610 per gewoon aandeel en is bij de vaststelling van 22 dividendrechten die recht geven op 1 nieuw gewoon aandeel als maatstaf aangehouden.

Op basis van deze koers vertegenwoordigt 1/22e deel van een gewoon aandeel een waarde van EUR 0,9664 hetgeen 1,73% meer is dan het dividend in contanten van EUR 0,95 per gewoon aandeel.

Betaling van het dividend en levering van de gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van keuzedividendrechten zal met ingang van 16 mei 2012 geschieden via de bank of commissionair waar uw gewone aandelen in administratie zijn.

Voor de nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij NYSE Euronext in Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wet op het financieel toezicht.

Raad van bestuur
Almelo, 15 mei 2012

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)