2012

16 maart 2012

TenCate Geosynthetics en Witteveen+Bos werken samen aan Smart Tailings

Een consortium van innovatieve Nederlandse bedrijven onder leiding van Witteveen+Bos en TenCate Geosynthetics heeft in constructieve samenwerking het Smart Tailings-concept ontwikkeld. Dit concept richt zich op het beheren van de restanten van verpulverde stenen ten gevolge van de winning van metaal, olie of steenkool. Dit afval veroorzaakt een van de grootste milieuproblemen in de wereld. Het Smart Tailings-concept maakt grootschalig herstelwerk mogelijk met een effectief integraal herstelontwerp, gebaseerd op verbeterd locatieonderzoek en monitoringtechnieken.

Het consortium brengt hoogwaardige expertise samen op het gebied van herstelontwerp en risico-evaluatie. TenCate Geosynthetics en Witteveen+Bos voorzien het consortium van complementaire meet- en monitortechnieken. Gezamenlijk wisselen deze bedrijven know-how uit en geven ze inzicht in het efficiënte beheer van mijnafval.
Harry Webers, algemeen directeur van Witteveen+Bos, zegt: ‘Het benutten van de gezamenlijke expertise van TenCate Geosynthetics, het Smart Tailings-consortium en Witteveen+Bos bij de activiteiten die real-time plaatsvinden op de locatie van het mijnafval, vergroot de effectiviteit van de herstelmaatregelen en verlaagt de bijbehorende kosten. We zijn uniek gepositioneerd om deze innovatieve methode van sanering en herstel toe te passen voor de milieu- en veiligheidsproblemen van mijnafval’.

Specifieke oplossingen voor mijnafval
Mijnafval wordt doorgaans opgeslagen in grote bekkens of valleien achter een dam. Een beter begrip van de processen die zich afspelen in het gestorte en vaste mijnafval maakt ook meer specifieke oplossingen mogelijk, zoals de afdekking die TenCate Geosynthetics vorig jaar toepaste bij de Volgermeerpolder, de stortplaats vlakbij Amsterdam. TenCate Geosynthetics leverde hiervoor onder andere TenCate GeoDetect®. Dit is een geïntegreerde geosynthetische oplossing met unieke sensortechnologie, bestaande uit geotextiel, glasvezels, instrumentatie en software voor gegevensverwerking.

Wally Moore, wereldwijd groepsdirecteur van TenCate Geosynthetics, zegt: 'De toekomst van TenCate Geosynthetics ligt minder in producten en meer in de levering van geïntegreerde oplossingen voor geotechnische problemen door middel van open innovatie. Koppeling van onze geosynthetische en sensortechnologie met partners als Witteveen+Bos biedt een innovatieve en gedifferentieerde aanpak voor het opsporen van mogelijke fouten of problemen in het mijnafvalsegment van onze Water & Environment-activiteiten’. De principes van afvalspecifieke oplossingen lenen zich wereldwijd ook voor versterkingstoepassingen en ontwatering van zeer vochtige bagger en slib door gebruik te maken van TenCate Geotube® technologie.


TenCate Geosynthetics
Almelo, vrijdag 16 maart 2012

Download: 120316 Persbericht TenCate Geosynthetics inzake samenwerking met Witteveen Bos voor smart tailings
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)