2012

15 juni 2012

TenCate Advanced Armour richt zich met systemen voor verhoogde bescherming op leger-moderniseringsprogramma's

Nieuwsartikelen signaleren dat het Amerikaanse leger begint aan een belangrijk moderniseringsprogramma voor zijn voertuigenbezit. Volgens Defence Professionals (bron: www.defpro.com) omvatten de nieuwe programma's onder meer een nieuw infanteriegevechtsvoertuig, het Ground Combat Vehicle (GCV), een gepantserde vervanging van de kwetsbare M-113 en het Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Een van de belangrijkste doelstellingen in moderniseringsprogramma’s is het verhogen van de overlevingskansen van inzittenden. De GCV- en JLTV-voertuigen zullen een hoger beschermingsniveau bieden tegen toekomstige ballistische dreigingen. Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system is goed gepositioneerd om deel uit te maken van een hoger beschermingsniveau bij deze voertuigen.

TenCate Advanced Armour werkt momenteel samen met overheidsinstanties en OEM's (Original Equipment Manufacturers) om de algehele ontwikkelingskosten te verminderen, zodat de ontwikkelingstijd en de benodigde tijd voor het op de markt brengen van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system kunnen worden versneld.
Initiële productiekansen

Mark Edwards, groepsdirecteur van TenCate Advanced Armour North America zegt: “Hoewel er bij deze nieuwe programma’s op de korte termijn nog geen sprake is van serieproductie, vormt het beschermingssysteem van TenCate tegen bermbommen – IED's, Improvised Explosive Devices – een belangrijke aanvulling op de bestaande passieve antiballistische bescherming voor gepantserde voertuigen die TenCate de OEM-markt nu biedt. Deze nieuwe platformen bieden kansen om onze oplossingen op het gebied van overlevingsvermogen voor het voetlicht te brengen. Op de korte termijn zullen zich enkele initiële productiekansen voordoen voor lage volumes, voordat de nieuwe voertuigen op de markt komen.”

Geavanceerde beschermingstechnologieën tegen dreigingen
TenCate Advanced Armour North America zet zich in om de marktontwikkeling te verkorten en zowel de overheid als de OEM's te ondersteunen met toegang tot de technologie van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system. Een nieuw geformeerd TenCate-team in Goleta (California), VS, zal de geavanceerde beschermingstechnologieën snel kunnen evalueren en aanpassen, en daardoor de veiligheid voor militairen van de VS en haar bondgenoten verhogen.

De eindfase van het testen omvat gerichte samenwerking met verschillende belangrijke defensiebedrijven en overheidsinstanties in Noord-Amerika en Europa. Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system is schaalbaar om de steeds veranderende IED-dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Het kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd in een breed scala aan voertuigen met verschillende dimensies, gewichten en platformen.

TenCate Advanced Armour heeft met succes explosietesten uitgevoerd op de platte onderkant van een 15-tons Armoured Personnel Carrier (gepantserd troepenvoertuig) met een volledig geïntegreerd TenCate ABDS™ active blast countermeasure system. TenCate werkt aan het productierijp maken van het systeem en het creëren van efficiënt integratieoplossingen voor een aantal voertuigtypes.
Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system verkleint op effectieve wijze de vernietigende effecten van IED’s door de versnelling die het voertuig ondervindt, tegen te gaan terwijl tevens de structuur van het voertuig wordt beschermd.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 15 juni 2012
Download: 120615 Persbericht TenCate inzake Amerikaanse Army Modernization Programa's en TenCate ABDS systeem.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)