2012

 • vrijdag 27 april 2012 7:50

  Investor Relations

  TenCate start 2012 conform de verwachting

  Trading update TenCate eerste kwartaal 2012

  Omzet en bedrijfsresultaat

  X € miljoen Eerste kwartaal 2012 Eerste kwartaal 2011 Mutatie
  Omzet 257 279 -8%
  EBITA 13,2 20,1 -34%
  Nettowinst 5,1 10,0 -49%

  De gerealiseerde omzet en winst in het 1e kwartaal van 2012 zijn conform verwachting. De vergelijking met het 1e kwartaal 2011 is niet maatgevend, aangezien vorig jaar een uitzonderlijk hoge omzet in TenCate Defender™ M werd behaald.

  De eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2012 blijven gehandhaafd, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

  Lees meer
 • 27 april 2012

  Investor Relations

  TenCate begins 2012 in line with expectations

  TenCate trading update for the first quarter of 2012

  Sales and operating result

  X € million First quarter 2012 First quarter 2011 Change
  Sales 257 279 -8%
  EBITA 13.2 20.1 -34%
  Net profit 5.1 10.0 -49%

  The sales and profit achieved in the first quarter of 2012 are in line with expectations. The comparison with the first quarter of 2011 is not representative, as an exceptionally high level of sales of TenCate Defender ™M was generated last year.

  The expectation for 2012 as a whole announced earlier will be maintained, barring unforeseen circumstances.

 • 23 april 2012

  Investor Relations

  TenCate and KPMG distance themselves from VEB reporting

  TenCate and KPMG have distanced themselves from the report in a recent newsletter of the Vereniging van Effectenbezitters (VEB) [Asociation of Securities Holders] in respect of an alleged statement by KPMG Accountants during the TenCate Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 19 April 2012.

 • maandag 23 april 2012 12:10

  Investor Relations

  TenCate en KPMG nemen afstand van VEB berichtgeving

  TenCate en KMPG distantiëren zich van de mededeling in een recente nieuwsbrief van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ten aanzien van een vermeende uitspraak van KPMG Accountants, tijdens de op donderdag 19 april 2012 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van TenCate.

  Lees meer
 • donderdag 19 april 2012 18:15

  Investor Relations

  Vaststelling dividend TenCate over 2011

  In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op donderdag 19 april 2012 is het dividend over het boekjaar 2011 vastgesteld op € 0,95 (2010: € 0,75) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

  Lees meer
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)