2012

26 oktober 2012

Trading update TenCate over derde kwartaal 2012

Highlights derde kwartaal 2012

 • Lager resultaat derde kwartaal versus vorig jaar in lijn met de verwachting.
 • Het concernresultaat wordt gedragen door de sector Geosynthetics & Grass, waarbij TenCate Geosynthetics relatief de grootste bijdrage leverde.
 • Het bedrijfsresultaat van de sector Advanced Textiles & Composites daalde fors.
 • Omzet in defensiemarkten (TenCate Defender™ M en antiballistiek) in de VS op een laag niveau. 
 • Debt / EBITDA-ratio: 2,6 (einde eerste helft 2012; 2,7).
X € miljoen Derde kwartaal 2012 Derde kwartaal 2011 9 maanden 2012 9 maanden 2011
Omzet 276,8
290,0
816,4
882,4
EBITA
17,2
28,0
49,5
84,2
EBITA-marge (%)
6,2
9,7
6,1
9,5
Nettowinst
8,2
17,3
22,9
50,5

   
Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van TenCate
: ‘De markten waarop TenCate wereldwijd opereert, werden in toenemende mate beïnvloed door gedaalde overheidsbudgetten en uitstel van bestedingen. Dit is met name het geval in defensiemarkten, hoewel het belang van een hoogwaardige persoonlijke beveiliging en bescherming blijvend wordt onderkend. Positief is dat meer landen gestart zijn met het specificeren van TenCate Defender™ M voor brandwerende bescherming van legereenheden en elitetroepen. Verwacht wordt dat dit verder zal toenemen.

In de Verenigde Staten van Amerika, een belangrijke geografische markt van TenCate, is sprake van onzekerheid ten aanzien van de overheidsfinancieringen (Budget Control Act). Dit zal nog tot begin 2013 aanleiding geven tot terughoudendheid in de Amerikaanse markt.

TenCate blijft ook in de huidige tijd technologische innovaties faciliteren. Ontwikkelingen binnen de marktgroepen TenCate Protective Fabrics, TenCate Advanced Armour, TenCate Advanced Composites en TenCate Grass zijn mede gericht op het vermarkten hiervan via allianties met internationale marktpartijen. Naar verwachting zullen de eerste orders op dit terrein in de loop van 2013 zichtbaar zijn.

De nettowinstdaling in het derde kwartaal was inherent aan de gedaalde defensieomzet en de mede daardoor gewijzigde omzetsamenstelling’.

Belangrijkste ontwikkelingen in het derde kwartaal per sector

 • Advanced Textiles & Composites
  • De omzet in TenCate Defender™ M bleef op een zeer laag niveau, mede veroorzaakt door de-stockingeffecten bij de Amerikaanse defensie.
  • De omzet van veiligheidsweefsels in de industriële markt (vooral de olie- & gaswinningindustrie) en de emergency responsemarkt (brandweer) nam toe.
  • De omzet in de armourcomposietenmarkt in de VS en Europa was terughoudend en er was sprake van vertraging van projectorders.
  • De gecombineerde omzet in Space / Aerospace en Industrial Composites nam toe (mede door de acquisitie van PMC Baycomp).
  • Het bedrijfsresultaat van de sector Advanced Textiles & Composites daalde fors, als gevolg van de lage omzetniveaus in vooral de (Amerikaanse) defensiemarkten.
      
 • Geosynthetics & Grass
  • De positieve omzetontwikkeling in geosynthetics stagneerde, vooral in de VS.
  • Lichte autonome omzetdaling in de Grass-groep, vooral als gevolg van omzetdaling in Europese sportmarkt (terughoudendheid lokale overheden).
  • Het bedrijfsresultaat van de sector Geosynthetics & Grass daalde door lagere omzet in geosynthetics, inefficiënties in de grasgarenproductie (onderbezetting) en hogere grondstofkosten (PE / PP).
      
 • Overige activiteiten
  • TenCate Enbi liet een positieve omzetontwikkeling zien, vooral in Azië.
  • Bij Xennia Technology werd meer strategische focus aangebracht; het kostenniveau (voornamelijk ontwikkelingskosten) zal hierop verder worden aangepast.
Vooruitzichten
Onder verwijzing naar de op 20 juli jongstleden gedane uitspraak, onthoudt TenCate zich van het geven van een omzet- en winstverwachting voor geheel 2012. Als gevolg van budgettaire onzekerheden ten aanzien van overheidsbestedingen, in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika, trad eerder in het jaar een onverwacht sterke omzetdaling op.

TenCate handhaaft de visie op de langere termijn. Voortgaande groei wordt verwacht als gevolg van een sterke technologiepositie en de leidende posities in markten voor persoonlijke bescherming en veiligheid van de leefomgeving.
De groeitrend zal vanwege externe factoren fluctueren, zoals beschikbaarheid van overheidsbudgetten, vertraging van orders en timing van individuele (grote) projecten.

Er werd voortgang gemaakt met het aangaan van strategische allianties om de toegang tot nieuwe markten te versnellen. Voorbeelden zijn de aangekondigde alliantie met BASF (automotive composites), eTAC (European Thermoplastic Automotive Composites consortium) en 3M Advanced Composites (thermoset composieten voor toolingapplicaties).

Op basis van de huidige inzichten ten aanzien van toekomstige projecten in defensiemarkten wordt, ondanks de verwachte budgetbeperkingen, geen verdere daling van de defensieomzet verwacht in de komende twaalf maanden.
TenCate verwacht voor beschermende kleding en composieten sterke groei in applicaties in de petrochemische en de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Gelet op de opgelegde communicatiebeperkingen van de zijde van autoriteiten ten aanzien van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system (IED-bescherming) kunnen hierover vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan. De eerste omzet gerelateerd aan dit systeem wordt in 2013 verwacht.

   
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 26 oktober 2012
    
Download: 121026 Persbericht TenCate inzake trading update Q3 2012.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)