2012

12 juli 2012

TenCate wint rechtszaak tegen FieldTurf Tarkett

De rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan in een door TenCate aangespannen rechtszaak tegen FieldTurf Tarkett Inc. en daaraan verbonden ondernemingen. De rechtbank heeft FieldTurf Tarkett en deze ondernemingen verboden gebruik te maken van de naam Revolution voor kunstgras, omdat deze naam inbreuk maakt op het merk Evolution™ van TenCate Grass. Het verbod geldt voor de gehele EU tegen betaling van een dwangsom.

TenCate Grass en FieldTurf Tarkett hebben een jarenlange commerciële relatie gehad, waarbij FieldTurf Tarkett met toestemming van TenCate exclusief gebruikmaakte van de merknaam Evolution™ van TenCate Grass. In november 2009 heeft TenCate Grass de contractuele relatie met FieldTurf Tarkett opgezegd, omdat FieldTurf Tarkett in strijd met de overeenkomst een eigen kunstgrasvezel ontwikkelde. Kort daarna introduceerde FieldTurf Tarkett die vezel onder de naam Revolution.

De rechter is met TenCate van mening dat hierdoor verwarring kan ontstaan en dat afnemers van mening zouden kunnen zijn met een TenCate product van doen te hebben. Hierbij is volgens de rechter van belang dat TenCate en FieldTurf Tarkett een lange – exclusieve – relatie hebben gehad. Daarom heeft de rechter het gebruik van de naam Revolution in alle landen van de Europese Gemeenschap verboden op straffe van een dwangsom.

TenCate staat in de markt bekend als innovatief producent van kwalitatief hoogwaardige componenten (garens en backing) voor kunstgrassystemen en verleent afnemers uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zowel het beeldmerk van TenCate® als de geregistreerde productmerken. Misbruik dan wel ongeoorloofd gebruik van merknamen worden bestreden, mede uit hoofde van bescherming van de afnemers van TenCate alsmede de eindgebruikers.

De TenCate Evolution™ vezel is met een innovatieve, gepatenteerde weeftechniek van TenCate Grass ondermeer verwerkt in het kunstgrassysteem van twee premier league voetbalclubs in Nederland.

 
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 12 juli 2012
Download: 120712 Persbericht TenCate inzake winnen rechtzaak tegen FieldTurf Tarkett.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)