2012

23 april 2012

TenCate en KPMG nemen afstand van VEB berichtgeving

TenCate en KMPG distantiëren zich van de mededeling in een recente nieuwsbrief van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ten aanzien van een vermeende uitspraak van KPMG Accountants, tijdens de op donderdag 19 april 2012 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van TenCate.

Tijdens deze vergadering is door de VEB een vraag gesteld ten aanzien van het risico op afwaardering van goodwill. De vraag werd gesteld naar aanleiding van de gedaalde omzet en resultaat van TenCate Grass. De aanwezige accountant van KPMG heeft tijdens de vergadering een bevestiging gegeven van het feit dat het in het jaarverslag 2011 gepubliceerde bedrag aan immateriële activa een getrouw beeld geeft van de waardering en dat dit in de toelichting op de jaarrekening op de juiste wijze is verwoord.

Als onderdeel van het financiële beheer en het risicomanagement van TenCate worden, zoals gebruikelijk, regelmatig zogenaamde ‘impairment tests’ uitgevoerd, waarmee de goodwill die op de balans van TenCate staat wordt getoetst en onderbouwd. Deze testen zijn ook gedurende 2011 uitgevoerd, besproken met de raad van commissarissen van TenCate en met de externe accountant KPMG, dit alles met een goedkeurend resultaat.

Download: 120423 Persbericht TenCate inzake TenCate en KPMG nemen afstand van VEB berichtgeving
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)