2012

6 maart 2012

TenCate Protective Fabrics krijgt order voor Shropshire Fire & Rescue in UK

TenCate Protective Fabrics heeft een belangrijke order in de wacht gesleept van de Engelse producent FlamePro (UK) Ltd, voor de levering van inherent hitte- en vlamwerende materialen voor de brandweeruniformen van de Shropshire Fire & Rescue Service in Engeland. Het zevenjarig contract betreft een nieuw lichtgewicht systeem, TenCate Tecasystem™ Millenia 450, voor toepassing in ruim 1200 brandweerpakken. De eerste 300 pakken worden naar verwachting in juni 2012 uitgeleverd.

Het brandweerkorps in Shropshire, Engeland, zocht naar nieuwe ontwikkelingen in de markt om de huidige persoonlijke bescherming te verbeteren. Specificaties waren een duurzaam brandweerpak, minder onderhoudskosten en betere bescherming tegen het risico van hittestress. Hittestress ontstaat als de gemiddelde lichaamstemperatuur onder zware, stressvolle omstandigheden niet kan worden gehandhaafd. Daardoor kunnen brandweerlieden hun bewustzijn verliezen en in het ergste geval een hartaanval krijgen.

Lichtgewicht bescherming
Producent FlamePro heeft een nieuw FlamePro® brandweerpak ontwikkeld op basis van geavanceerde TenCate materialen. TenCate Tecasystem™ Millenia 450 is het lichtste en sterkste beschermingssysteem in de markt dat voldoet aan de strenge Europese norm EN 469/AC:2005, niveau 2. Het systeem bestaat uit een buitenlaag in combinatie met een thermische en vochtregulerende tussenlaag en een thermische voering. Voor elke laag zijn functionaliteiten ontwikkeld. Binnen dit geïntegreerde systeem zijn de lagen volledig op elkaar afgestemd.

Comfortabel en duurzaam
Kevan Whitehead, end-usemarktmanager van TenCate Protective Fabrics, licht toe: ‘Shropshire brandweerlieden hebben baat bij een licht en comfortabel brandweerpak, dat ook onder extreme omstandigheden als een vuurzee bescherming biedt. Naast brandbestrijding rukken brandweerlieden geregeld uit voor hulpverlening bij verkeersongevallen, gevaarlijke stoffen en aanslagen. Deze uiteenlopende situaties vereisen multifunctionele kleding die licht, comfortabel en beschermend is’.

Het nieuwe brandweerpak heeft een uniek ontwerp waarbij eventueel beschadigde onderdelen – zoals de fluorescerende zichtbaarheidstrepen – eenvoudig kunnen worden vervangen. Conform de eisen van dit Engelse brandweerkorps zijn de conceptpakken onderworpen aan een draagproef en wastesten. Daarnaast hebben enkele leden van het korps een bezoek gebracht aan TenCate Protective Fabrics in Nijverdal. Op het laboratorium hebben zij kennisgenomen van verschillende materiaalsoorten en hun eigenschappen, alsmede de beschikbaarheid in de markt. Ook werden de materialen van het huidige brandweerpak vergeleken met het nieuwe lichtgewicht beschermingssysteem van TenCate.

Vervolgens heeft de Shropshire Fire & Rescue Service een testprogramma afgewerkt voor het bepalen van de hoeveelheid energie die nodig is bij het uitvoeren van een serie testen. Deze testen werden uitgevoerd door vijf brandweerlieden (twee vrouwelijke en drie mannelijke). De testresultaten werden door een ervaren consultant geanalyseerd. De tests werden uitgevoerd in twee opeenvolgende dagen om een vergelijking te kunnen maken tussen het huidige brandweerpak en het nieuwe uniform, dat gebaseerd is op TenCate Tecasystem™ Millenia 450. Het onderzoek toonde aan dat, in vergelijking met de bestaande kleding, het nieuwe brandweerpak 25 procent minder lichaamsenergie vergt, goede bescherming biedt tegen hitte en meer comfort en bewegingsvrijheid biedt.


TenCate Protective Fabrics EMEA
Almelo, dinsdag 6 maart 2012 

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)