2012

10 januari 2012

TenCate Geotube®-technologie geselecteerd voor grootste baggerproject in VS

TenCate Geosynthetics Americas is geselecteerd door Parsons Engineering in New York om als enige producent TenCate Geotube® containers te leveren voor het baggerproject bij Onondaga Lake in de staat New York. Dit project is het grootste met geotextiele containers in de VS en Noord-Amerika.

Ten gevolge van ruim een eeuw industriële activiteit aan de oevers van het Onondaga-meer is sediment besmet met chemische stoffen, zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en vluchtige organische verbindingen als chloorbenzeen. Door deze verontreiniging zijn het Onondaga-meer en delen van het naastgelegen hoogland in 1994 geplaatst op de Federale Superfund National Priorities List.

Ontwatering en opslag
In het ontwerp van Parsons Engineering wordt naar schatting 1,6 miljoen m³ afval hydraulisch uitgebaggerd en via een 6,5 km lange dubbelwandige pijpleiding in een ruim 20 hectare grote ontwateringscel gepompt. Volgens specificaties in het ontwerp wordt het afval opgeslagen en ontwaterd in een 10 meter hoge stapel geotextiele tubes. Voor de ontwatering van het sediment worden TenCate Geotube® containers van verschillende diameters geleverd. Het project begint volgens planning in het voorjaar van 2012 en heeft een looptijd van vier jaar. Na voltooiing van de bagger- en ontwateringswerkzaamheden worden de TenCate Geotube®-containers permanent in de afgedekte cel opgeslagen.

‘TenCate is gekozen vanwege de waarde die het dit project biedt’, zegt Vicki Ginter, regional market manager bij TenCate Geosynthetics Americas. ‘Dit geldt ook voor de unieke kenmerken van de TenCate Geotube®-containers, zoals de verbindingsnaden en mechanische geopoorten, de staat van dienst met projecten wereldwijd die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn, de geotechnische ondersteuning en gedetailleerd ontwerp van de ontwateringscel, de kwaliteitscontrole volgens ISO 9001 certificering en A2LA gecertificeerde laboratoria en de lange staat van dienst van TenCate.’


TenCate Geosynthetics Americas
Pendergrass (Georgia), Verenigde Staten, dinsdag 10 januari 2012

Download: 120110 Persbericht TenCate Geosynthetics inzake Lake Onondagaproject in de VS
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)