2012

20 maart 2012

TenCate Geosynthetics projectpartner in dijkbewaking Gele Rivier

TenCate Geosynthetics en AGT International hebben een intentieverklaring getekend voor samenwerking bij de installatie van TenCate GeoDetect® technologie in dijklichamen bij de Gele Rivier in Dayulan (Zhengzhou) in de provincie Henan in China. TenCate GeoDetect® is een monitoringsysteem op basis van geotextiel met ingeweven optische glasvezels waarmee veranderingen in taluds en dijken worden geregistreerd. Het systeem wordt toegepast in het AGT Flood Early Warning System.

Door middel van het AGT Flood Early Warning System worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de stabiliteit van en vervormingen in dijken en het risico van overstroming. Op grond daarvan kunnen zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen om verzakking of een dijkdoorbraak te voorkomen. Ook kan een overstromingsprognose worden gegeven, zodat tijdig een mogelijke evacuatie kan worden uitgevoerd. Het systeem verschaft de beheerder informatie over de conditie en het onderhoud van de dijk.
 
Open innovatie
De toekomst van TenCate Geosynthetics ligt in het bieden van oplossingen voor geotechnische uitdagingen door middel van open innovatie. ‘De samenwerking van AGT International en TenCate Geosynthetics is een goed voorbeeld van open innovatie binnen onze bedrijfstak’, aldus wereldwijd groepsdirecteur Wally Moore. ‘De combinatie van onze geosynthetics- en sensortechnologie met partners als AGT International biedt ons een innovatieve en gedifferentieerde aanpak voor het opsporen van mogelijke gebreken in en problemen met dijken en het hydraulisch-infrastructurele segment van onze water & milieu-activiteiten.’

Expertise in watermanagement
‘De Nederlandse kennis in watermanagement brengt ons met TenCate en andere partners in de unieke positie om dit baanbrekende systeem in praktijk te brengen’, stelt Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, CEO van AGT International in Nederland. 'Onze oplossing verzamelt real-time informatie uit nieuwe en bestaande systemen om direct de gesteldheid van de rivier te bepalen. Onze geavanceerde voorspellings- en simulatiesoftware genereert waarschuwingen en aanbevelingen voor de getroffen gebieden. Een ander belangrijk element voor de volledige realisatie en het succes van het project is ons streven om resultaten van belangrijke projecten om te zetten in gedeelde leermogelijkheden.’

Gele Rivier-project in China
Het project wordt door AGT International in samenwerking met TNO Operations uitgevoerd. De werkzaamheden hebben een looptijd van ruim een jaar. Opdrachtgever is de Yellow River Conservancy Commission (YRCC). Deze autoriteit is verantwoordelijk voor het beheer van de Gele Rivier. De rivier in China is circa 5.000 kilometer lang.

TenCate Geosynthetics is met TenCate GeoDetect® al een aantal jaren betrokken bij projecten met intelligente dijkbewaking, waaronder de IJkdijk. TenCate GeoDetect® is beproefd in dijklichamen en al toegepast bij de aanleg van (spoor)wegen en de bouw van keerwanden, bruggehoofden en ondergrondse bouwwerken. TenCate GeoDetect® is gepatenteerd en specifiek ontworpen voor geotechnische toepassingen.

Als het project succesvol is afgerond, zullen de YRCC en AGT International deze oplossing promoten bij water- en dijkbeheerders onder andere in China.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 20 maart 2012

Download: 120320 IR Persbericht TenCate Geosynthetics Gele Rivier project in China met AGT International
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)