2011

20 januari 2011

Voordracht lid raad van bestuur Koninklijke Ten Cate nv

De raad van commissarissen heeft het voornemen de heer drs. B. Cornelese voor te dragen voor benoeming tot lid van de raad van bestuur en CFO. Nadere informatie zal worden verstrekt bij de toelichting op de agenda van de komende vergadering van aandeelhouders.

De heer Cornelese (46) is momenteel werkzaam als Vice President & CFO EMEA van Biomet Inc. Daarvoor was hij CFO Northern Europe van Pepsico International.

De heer drs. J. Lock zal, passend binnen het kader van de bij zijn aantreden gemaakte afspraken, in de komende vergadering van aandeelhouders op 21 april 2011 terugtreden als lid van de raad van bestuur en CFO van Koninklijke Ten Cate nv.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn de heer Lock zeer erkentelijk voor zijn bijdrage, geleverd in de twee extra jaren na zijn aanvankelijke pensionering.
 

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 20 januari 2011

Download: 110120 Persbericht TenCate inzake voordracht lid raad van bestuur
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)