2011

26 april 2011

Verlenging koninklijk predikaat

Tijdens een werkbezoek van burgemeester en wethouders van Almelo aan TenCate in Nijverdal is het koninklijk predikaat van de onderneming verlengd. Dit predikaat werd de onderneming voor het eerst verleend in 1852. De verlenging vormde de opmaat tot een nadere kennismaking met TenCate. Onderdeel daarvan was ook een bezoek aan de kunstgrasgarenproductie bij TenCate Grass.

Onder toeziend oog van burgemeester Hermans van Almelo ondertekent Loek de Vries (bestuursvoorzitter en CEO van Koninklijke Ten Cate nv) het document waarin de verlenging van het koninklijk predikaat is vastgelegd

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)