2011

21 april 2011

Vaststelling dividend TenCate over 2010

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op donderdag 21 april 2011 is het dividend over het boekjaar 2010 vastgesteld op
€ 0,75 (2009: € 0,60) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Het dividend wordt naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve.
Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.
De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met
0 tot 3% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op woensdag 27 april 2011. De record date voor het dividend is vastgesteld op vrijdag 29 april 2011 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op vrijdag 20 mei 2011 via hun bank of commissionair de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf woensdag 25 mei 2011 betaalbaar gesteld.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 21 april 2011

Download: 110421 Persbericht inzake vaststelling dividend 2010
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)