2011

3 november 2011

TenCate realiseert 47% nettowinstgroei over eerste negen maanden

Highlights derde kwartaal 2011

 • Omzet € 290 miljoen (autonoom +6%, valutaeffect -5%)
 • EBITA € 28,0 miljoen (autonoom +13%, valutaeffect -6%)
 • Nettowinst neemt toe met 18% tot € 17,3 miljoen
 • Positieve omzetontwikkeling TenCate Defender™ M en TenCate Tecasafe® Plus
 • Sterke groei in aerospacecomposieten en geosynthetics
 • Achterblijvende omzet in kunstgrasvezels en armourmaterialen
X € miljoen Derde kwartaal 2011 Derde kwartaal 2010 9 maanden 2011 9 maanden 2010
Omzet 290,0 272,8 882,4 727,4
EBITA 28,0 25,4 84,2 63,6
EBITA-marge (%) 9,7 9,3 9,5 8,7
Nettowinst 17,3 14,7 50,5 34,3

Ir Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van TenCate:
‘De omzetontwikkeling in protective fabrics, aerospacecomposieten en geosynthetics was positief.
De orderpositie in de Europese markt voor armourmaterialen ontwikkelde zich gunstig. Het zwaartepunt van deze omzet ligt in het vierde kwartaal.
In de Amerikaanse markt voor armourmaterialen en in de kunstgrasmarkt was  sprake van terughoudendheid.

De nettowinst nam in het derde kwartaal met 18% toe tot € 17,3 miljoen. De nettowinstgroei over de eerste negen maanden is sterk (+47%).
TenCate verwacht voor het gehele jaar 2011 een recordomzet en -winst uit operationele activiteiten.

Bij de kunstgrasactiviteiten is sprake van een voortgaande marktconsolidatie en strategische herpositionering. TenCate speelt daarin een leidende rol.
De situatie op de financiële markten en de verkrapping van budgetten van lokale overheden resulteerden in terughoudendheid ten aanzien van de aanbesteding van kunstgrasprojecten, met name in Zuid-Europa en de Verenigde Staten’.

Belangrijkste ontwikkelingen in het derde kwartaal per sector

Advanced Textiles & Composites
 • De omzet in TenCate Defender™ M en TenCate Tecasafe® Plus bleef op een hoog niveau.
 • Met Chinamex werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de introductie van brandwerende weefsels in de Chinese markt in 2012.
 • De groei van de volumes in aerospacecomposieten had eveneens een positief effect op de bezettingsgraad, met name van de Nederlandse productie.
 • De armourcomposietenmarkt in de VS was terughoudend; de orderpositie in Europa ontwikkelde zich positief.
 • De vraag naar composietmaterialen buiten aerospace- en armourmarkten nam toe; vooral automotive is een belangrijk potentieel groeigebied.
 • Geosynthetics & Grass
 • De omzet in geosynthetics liet op alle continenten een positieve ontwikkeling zien. Het relatieve omzetaandeel in Zuid-Amerika en Azië steeg. Emas Kiara werd geïntegreerd binnen TenCate Geosynthetics Asia.
 • Eerdere nadelige effecten van gestegen grondstofkosten werden binnen de Geosynthetics-groep gecompenseerd door prijsverhogingen.
 • Binnen de Grass-groep was sprake van omzetdaling ten opzichte van 2010 als gevolg van de beëindiging van het leveringscontract met een grote klant. Voorts was in het derde kwartaal sprake van een daling van het marktvolume in kunstgras. Deze daling deed zich met name voor in de VS en Zuid-Europa.
 • De TenCate downstreamactiviteiten in de kunstgrasmarkt lieten in het derde kwartaal een autonome omzetgroei zien van 17%.
 • Marktintroductie van volledig recyclebare kunstgrassystemen door Edel Grass en GreenFields. Deze systemen werden geproduceerd door middel van een nieuwe gepatenteerde weeftechnologie van TenCate.
 • Overige activiteiten
 • TenCate Enbi liet in het derde kwartaal eenzelfde beeld zien als in 2010. De omzet in Azië nam verder toe.
 • De omzet van Xennia Technology groeide sterk. De omzet bestond voornamelijk uit componenten. De omzet van inkten bleef vooralsnog beperkt.

Overige informatie
De investeringen in de eerste negen maanden van 2011 bedroegen € 17,3 miljoen (2010: € 13,3 miljoen). De netto financieringslasten stegen met € 1,4 miljoen tot
€ 8,5 miljoen, vooral door een hogere rente op leningen. De schuldpositie is ten opzichte van het derde kwartaal 2010 met € 73 miljoen toegenomen tot € 317 miljoen. De redenen hiervoor zijn gelegen in acquisities en een hoger werkkapitaal. De schuldratio bedraagt 2,23. Deze bedroeg aan het einde van het 3e kwartaal in 2010 nog 2,54.

Vooruitzichten
TenCate verwacht voor geheel 2011 een recordomzet en -winst te behalen.
De toekomstige omzet van TenCate Defender™ M aan het Amerikaanse leger zal naar verwachting in de pas lopen met de betrokkenheid van Amerikaanse militairen bij buitenlandse missies. Tegelijkertijd introduceert TenCate beschermende weefsels gebaseerd op TenCate Defender™ M en TenCate Tecasafe® Plus technologie in verschillende nieuwe geografische markten en in marktsegmenten buiten defensie.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 3 november 2011

Download: 111103 Persbericht TenCate inzake trading update Q3 2011
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)