2011

7 juli 2011

TenCate en Pentair X-Flow lanceren drinkwatermanagement met kunstgras

Ter gelegenheid van de opening van het Open Innovation Center Advanced Materials (OICAM) in Nijverdal lanceren TenCate en Pentair X-Flow de eerste, in open innovatie tot stand gekomen demonstrator, geheten GreenSource. In dit project is een kunstgrassysteem van TenCate gecombineerd met waterfiltratietechnologie van Pentair X-Flow. Op grond van deze combinatie wordt het mogelijk om wereldwijd drinkwatermanagement toe te passen op zowel sportcomplexen als landscaping met kunstgras, met name in gebieden waar watertekorten heersen of slechts vervuild water beschikbaar is.

Bij de opening van dit open innovatiecentrum Advanced Materials houdt ir L. de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van Koninklijke Ten Cate nv, een pleidooi voor de gelijktijdige opzet van een topinstituut Advanced Materials, waarmee de Provincie Overijssel respectievelijk Nederland de (inter)nationale concurrentiepositie verder kunnen versterken.

Met de opening van OICAM is een belangrijke stap voorwaarts gezet voor het creëren van de juiste randvoorwaarden voor praktische innovaties van ‘advanced materials’. Diverse in het oog springende projecten zijn geïnitieerd, zoals ‘GreenSource’, de combinatie van kunstgras en waterzuivering, alsook ‘Inkjet’, nanocoatingtechnologie voor textiele substraten. Op basis van de heersende marktvraag en groeiende samenwerkingsbehoefte van het bedrijfsleven, dienen alle innovatieprojecten te leiden tot concrete nieuwe producten en werkgelegenheid.

GreenSource
Vanuit de internationale markt komt meer en meer vraag naar duurzame producten, die met name waterbesparend zijn. Het GreenSource-project voorziet daarin, door kunstgrassystemen voor sport of landscaping te combineren met de Pentair X-Flow technologie voor waterzuivering. Vervolgens kan het verzamelde en gezuiverde water worden gebruikt voor zowel het besproeien van het kunstgrasveld ten behoeve van sportactiviteiten, als voor de irrigatie van het landschap. Bovenal kan het gezuiverde water worden gebruikt als drinkwater voor de lokale bevolking.


Klik om te vergroten

Inkjet
Het Open Innovation Center Advanced Materials zal binnenkort ook projecten starten voor demonstrators op het gebied van inkjettechologie ten behoeve van proefproductie. Daarbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de kennis van Universiteit Twente en in het bijzonder de Academie Life Science, Engineering & Design van Saxion. Deze laatste werkt nauw samen met OICAM. Door de recente aanschaf door Saxion van een compacte inkjetmachine van Xennia Technology, kunnen professoren en studenten in open innovatie de benodigde ervaring opdoen met de baanbrekende technologie voor nanocoating van diverse vloeistoffen op ‘advanced materials’, waaronder ‘smart textiles’.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 7 juli 2011

Download: 110707 Persbericht TenCate inzake lancering met Pentair X-Flow van drinkwatermanagement met kunstgrassystemen


Blue fabric (Tecawork Blue 65287)