2011

29 maart 2011

Koninklijke Ten Cate nv genoteerd als optiefonds op NYSE Liffe

Met ingang van dinsdag 29 maart 2011 is Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) als optiefonds genoteerd op NYSE Liffe in Amsterdam. Elke optie heeft betrekking op 100 aandelen Koninklijke Ten Cate nv. Deze nieuwe opties lopen af op de derde vrijdag van de afloopmaand en kennen initiële looptijden van één tot negen maanden.

Door de introductie van opties op aandelen Koninklijke Ten Cate nv, kunnen beleggers die willen anticiperen op verwachte bewegingen van het aandeel, en kunnen zij die aandelen Koninklijke Ten Cate nv bezitten, nu ook profiteren van de mogelijkheden die aandelenopties bieden.

Het handelssymbool dat NYSE Liffe voor TenCate gebruikt op de optiemarkt is: ‘TCT’.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 29 maart 2011


Persbericht van euronext

Download: 110329 Persbericht TenCate inzake notering als optiefonds op NYSE Liffe
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)