2011

 • 23 december 2011

  Investor Relations

  TenCate enters market for protection against road side bombs

  On March 4, 2011 TenCate issued a press release announcing its cooperation with the Danish company ABDS ApS for the development and market preparation of the TenCate ABDS™ active blast countermeasure system, a system for the protection of army vehicles against improvised explosive devices and roadside bombs. With reference to the above press release, TenCate herewith announces an agreement with the shareholders to acquire all the shares of ABDS ApS, which will be integrated into the TenCate company as Ten Cate Active Protection ApS. Full ownership by TenCate effectively supports a timely international market introduction through producers of army vehicles in order to substantially increase the survivability protection levels of vehicles used in crisis areas. The acquisition shall be completed once Danish authorities have approved the transaction, which approval is expected shortly.

 • vrijdag 23 december 2011 9:00

  Investor Relations

  TenCate stapt in de markt voor bescherming tegen bermbommen

  Op 4 maart 2011 kondigde TenCate via een persbericht de samenwerking aan met het Deense bedrijf ABDS ApS voor de ontwikkeling en marktvoorbereiding van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system, een systeem ter bescherming van legervoertuigen tegen bermbommen. Onder verwijzing naar dit persbericht kondigt TenCate nu aan met de aandeelhouders te zijn overeengekomen alle aandelen te verwerven van ABDS ApS, dat in TenCate zal worden geïntegreerd als Ten Cate Active Protection ApS. Het volledige eigendom van TenCate is een effectieve ondersteuning van een spoedige marktintroductie via de fabrikanten van legervoertuigen om de niveaus van overlevingsbescherming van voertuigen in crisisgebieden aanzienlijk te verhogen. De acquisitie wordt voltooid wanneer de Deense autoriteiten de transactie hebben goedgekeurd. Die goedkeuring wordt binnenkort verwacht.

  Lees meer
 • 23 december 2011

  Investor Relations

  New football pitch marks a new start in Afghanistan

  The U.S. Army have transformed Kabul’s former Olympic Stadium with the installation of a GreenFields’ artificial turf pitch. The refurbished stadium in the capital city of Afghanistan symbolizes progress as NATO forces increasingly withdraw from this country and, in particular, will also help to encourage women’s football in Afghanistan.

 • vrijdag 23 december 2011 8:30

  Investor Relations

  Nieuw voetbalveld markeert nieuw begin in Afghanistan

  Het Amerikaanse leger heeft in het voormalige Olympisch stadion in Kabul een nieuw kunstgrasveld van GreenFields geïnstalleerd. Het gerenoveerde stadion in de hoofdstad van Afghanistan staat symbool voor de vooruitgang nu de NAVO-troepen zich steeds meer uit dit land terugtrekken en is in het bijzonder een aanmoediging voor het vrouwenvoetbal.

  Lees meer
 • 23 december 2011

  Investor Relations

  GreenFields installs first certified dual use pitches in India and China

  GreenFields has successfully installed their first dual use synthetic turf pitches in India and China. Both fields have been certified by FIFA. The one in China is also certified by the IRB.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)