2011

14 december 2011

CEO Loek de Vries in Twente Index 2011

Op 12 december is de Twente Index 2011 gepubliceerd, de zevende editie van de gelijknamige stichting. De publicatie heeft tot doel betrouwbare, feitelijke informatie te verschaffen over de regionale economie en kwaliteit van leven. In het onderdeel ‘Innovatie’, dat dit keer is uitgebreid, is nieuwe informatie opgenomen over de innovatiekracht van het Twentse bedrijfsleven en de maakindustrie in het bijzonder. Een van de geïnterviewden is Loek de Vries, CEO en bestuursvoorzitter van TenCate.

TenCate is wereldwijd met afstand de leider als het gaat om het aantal gedeponeerde patenten in de textielmarkt. De stappen verlopen van inventie naar innovatie, van prototype naar product en vervolgens naar reproduceerbaarheid, met als uitgangspunt duurzaamheid.

‘Innovatie is iets wat je niet van bovenaf moet opleggen', aldus de topman van TenCate in de Twente Index. 'De rol van de overheid zou ondersteunend en faciliterend moeten zijn. Goede innovaties starten altijd klein en behoeven vervolgens structuur.'
Over de samenwerking van ondernemers met overheden, onderwijs en onderzoekers: 'Een onafhankelijke stichting met wetenschappers en economische ambtenaren zou moeten beoordelen welke voorgelegde innovaties het meest kansrijk zijn. Daarom is coherentie en structuur een noodzakelijke voorwaarde. Op de knooppunten ontstaan in feite de verbindingen tussen vraag en aanbod van de clusters. Samenwerking wordt mogelijk door fundamenteel, toegepast en industrieel onderzoek te bundelen. De UT, Saxion en de industrie werken daar dus ook samen. De Regional Technological Roadmap noemen wij dat.’

Lees het interview in de bijlage (geen Persbericht)

Download: TwenteIndex2011 Loek de Vries
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)