2011

2 december 2011

AEO-certificaat voor locatie Nijverdal-Noord

De locatie Nijverdal-Noord van TenCate is sinds 1 december 2011 uitgerust met slagbomen en een portier. Doel van het verscherpte toezicht is te voorkomen dat onbevoegden het terrein kunnen betreden en zonder controle of registratie toegang hebben tot grondstoffen, producten en productieprocessen. Het bewakingsniveau is in lijn met de eisen die Douane stelt aan het verkeer van mensen en goederen. De Douane heeft Ten Cate Protect bv inmiddels een Authorised Economic Operator (AEO)-certificaat verstrekt.

Slagbomen en portiersloge bij de toegang tot de locatie Nijverdal-Noord

Op de locatie Nijverdal Noord zijn vijf bedrijven gevestigd: Ten Cate Thiolon bv, Ten Cate Advanced Composites bv, TenCate Geosynthetics Netherlands bv, Ten Cate Protect bv en Ten Cate Systems bv. De toegang vanaf de G. van der Muelenweg is met ingang van 1 december beveiligd met slagbomen en een  portier. Medewerkers van beveiligingsbedrijf RJ Safety & Security zorgen op werkdagen van half zes ’s ochtends tot zes uur ’s namiddags voor professionele bemensing van de loge. Na 18:00 uur nemen de ploegmanagers de controle waar. 

De Douane heeft Ten Cate Protect bv inmiddels een AEO-certificaat verstrekt. Het bedrijf beschikt daarmee over de Authorised Economic Operator-status voor deelname aan het internationale handelsverkeer. Een AEO-certificaat biedt een aantal voordelen. De bedrijven worden bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel, waardoor het oponthoud gering is. Er vindt minder documentcontrole plaats en het bedrijf kan vragen een bepaalde controle op een specifieke plaats te laten gebeuren. Het certificaat geldt voor de gehele Europese Unie.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)