2011

4 april 2011

TenCate wijst claim FieldTurf Tarkett af

In januari 2011 heeft TenCate aan FieldTurf Tarkett (“FieldTurf”) medegedeeld een exclusief leveringscontract met FieldTurf te beëindigen. Kort daarna werd door FieldTurf een juridische procedure gestart tegen TenCate voor het District Court van het Northern District of Georgia (USA). Het ging daarbij om beweerdelijke tekortkomingen in producten, die voor het grootste deel aan FieldTurf werden geleverd door Mattex Leisure Industries te Dubai, enige jaren voordat TenCate begin 2007 een deel van de activa en activiteiten van Mattex overnam.

TenCate ontkent het bestaan van enige juridische basis voor deze claim. Voorts hanteert TenCate het uitgangspunt dat geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan over enig lopend juridisch dispuut.

Geen materiële financiële schade verwacht
TenCate wijst de claim die door FieldTurf is ingediend af. De claim is ongefundeerd en zonder juridische basis. TenCate ziet de uitkomst van de juridische procedure met vertrouwen tegemoet. TenCate zal juridisch stelling nemen tegen de claim en daarmee tevens haar goede naam en reputatie als marktleidend producent van componenten voor de kunstgrasmarkt die zij al jaren geniet, beschermen. Ten Cate vertrouwt erop dat zij in de juridische procedure, waarin de feiten naar voren zullen worden gebracht, alle beweringen volledig zal weerleggen. TenCate verwacht in verband met deze procedure geen materiële financiële schade.

Tevens bereidt TenCate tegenclaims voor tegen FieldTurf. Deze claims houden onder meer verband met het beschadigen van de goede naam van TenCate en die van sommige van de TenCate-producten, alsmede contractbreuk in de periode voorafgaand aan de opzegging door TenCate van het leveringscontract.

Downstreamstrategie van TenCate Grass
Door samenwerking met verscheidene gespecialiseerde partners is TenCate succesvol in haar streven de kwaliteit en duurzaamheid van kunstgrassystemen verder te verbeteren. In dit verband werkt TenCate samen met de meeste “FIFA Preferred Producers” en andere leidende partners in de sector. TenCate voorziet deze partijen van klantspecifieke vezels en systemen om zich te kunnen onderscheiden in de markt.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, maandag 4 april 2011

Download: 110404 Persbericht TenCate inzake FieldTurf Tarkett
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)