2011

4 maart 2011

TenCate test met success ABDS™ Blast Protection System

Het meest gebruikte wapen van opstandelingen zijn geïmproviseerde explosieven ofwel bermbommen (IED’s), die in Afghanistan de grootste bedreiging vormen. TenCate Advanced Armour en ABDS A/S hebben voortvarend gewerkt aan de doorontwikkeling van een volledig geïntegreerde ABDS™ en innovatieve integratieconcepten ontworpen voor een reeks gevechts- en tactische militaire voertuigen. Het ABDS™ vermindert op doeltreffende wijze de verwoestende gevolgen van IED’s op de wendbaarheid en constructie van het voertuig.

Automatische en onmiddellijke reactie
In fase 3 van de testen op systeemniveau – uitgevoerd op een volledig met instrumenten uitgerust voertuig – is met succes het trigger- en activeringssysteem (TAS) toegepast, dat voor het ABDS™ is ontworpen. Dit voorziet in een automatische en onmiddellijke reactie op de exploderende IED en geeft een structurele en biomechanische reactie die in overeenstemming is met STANAG 4569-niveaus.

Peter Bertelsen, ABDS™ programmamanager voor TenCate Advanced Armour, zegt: ‘We zijn verheugd dat we de test op systeemniveau met succes hebben afgerond. De resultaten wijzen op een hoog ontwikkelingsniveau van het complete systeem, dat een zeer grote mate van bescherming biedt op een volledig geïntegreerd rupsvoertuig. We zijn erin geslaagd de effectiviteit van het ABDS™ aan te tonen op zeer hoge dreigingniveaus en hebben daarbij andere momenteel beschikbare bescherming overtroffen’.

Laatste testfase
De ABDS™-test gaat nu fase 4 in. Onderdeel van deze laatste fase van de test op systeemniveau zijn gezamenlijke testen met diverse in Noord-Amerika en Europa gevestigde contractpartijen van Defensie en overheidsinstanties. De laatste testfase, die volgens planning binnen drie tot vier maanden wordt afgerond, zal de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem bevestigen.

Door succesvolle afronding van fase 4 kan het ABDS™ in de tweede helft van dit jaar in serie worden toegepast. Het gevalideerde ABDS™ is achteraf gemakkelijk in een breed scala aan voertuigplatforms aan te brengen. Hiermee wordt voldaan aan de voortdurend veranderende, eerste vereisten in het veld. Zo wordt een passend antwoord gegeven op de continu toenemende dreiging van bermbommen.

TenCate Advanced Armour
Vissenbjerg, Denemarken, vrijdag 4 maart 2011

Download: 110304 Persbericht TenCate Advanced Armour inzake ABDS
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)