2011

23 mei 2011

TenCate maakt verwisselverhouding bekend

Onder verwijzing naar de dividend aankondiging gedateerd 21 april 2011 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2010, maakt Koninklijke Ten Cate nv ten aanzien van het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 39 dividendrechten per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 13, 16, 17, 18, 19 en 20 mei 2011 bedroeg EUR 29,7334 per gewoon aandeel en is bij de vaststelling van 39 dividendrechten die recht geven op 1 nieuw gewoon aandeel als maatstaf aangehouden.
 
Op basis van deze koers vertegenwoordigt 1/39 e deel van een gewoon aandeel een waarde van EUR 0,7624 hetgeen 1,65% meer is dan het dividend in contanten van EUR 0,75 per gewoon aandeel.
 
Betaling van het dividend en levering van de gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van keuzedividendrechten zal met ingang van 25 mei 2011 geschieden via de bank of commissionair waar uw gewone aandelen in administratie zijn.
 
Voor de nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij NYSE Euronext in Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wet op het financieel toezicht.
 
Raad van Bestuur
Almelo, 20 mei 2011

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)