2011

8 juni 2011

TenCate continueert activiteiten Osiris Inkjet Systems

TenCate heeft een akkoord bereikt met de curator ten aanzien van het continueren van de activiteiten van het gefailleerde Osiris Inkjet Systems B.V. in Hengelo. De productie en verkoop van het door Osiris ontwikkelde ISIS™ inkjetprintingsysteem kan hierdoor worden voortgezet. TenCate neemt uit het faillissement materiële en immateriële activa over en zal ten minste zes medewerkers (van de tien medewerkers in vaste dienst) een arbeidsovereenkomst aanbieden. De activiteiten worden voortgezet in Xennia Holland bv (100% TenCate).

In de visie van TenCate kan inkjettechnologie een revolutie betekenen op het gebied van veredelingsprocessen. Door innovatieve methodes voor oppervlaktebehandeling worden niet alleen nieuwe functionaliteiten op materialen mogelijk, ook worden door deze technologische innovatie milieu- en kwaliteitskosten significant verlaagd.

Mede op basis van Europese en door de Provincie Overijssel gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten (Digitex, Digifin) heeft TenCate een leidende positie verworven op het gebied van inkjetapplicaties op textiele materialen. Hierdoor kunnen coatings op nanoschaal op materialen worden aangebracht, waarmee nieuwe functionaliteiten kunnen worden ontwikkeld. De door Osiris opgebouwde kennis is deels complementair aan dit kennisplatform en zal dit versterken. Inkjettechnologie op industriële schaal voor textielapplicaties verkeert nog in de beginfase. TenCate zal in de loop van dit jaar in Nijverdal een pilot productieproces starten.

Xennia Technology
TenCate heeft begin 2008 een meerderheidsbelang genomen in Xennia Technology ltd (Verenigd Koninkrijk). Doel van deze overname was inkjettechnologie in te zetten als procestechnologie voor het aanbrengen van oppervlaktecoatings op textiele materialen. In het kader van het Europese Digitex-project werd al eerder met Xennia samengewerkt. Sindsdien hebben ontwikkelingen plaatsgevonden in printing en textielveredeling die momenteel aan het begin van de commerciële fase staan. Xennia heeft de afgelopen jaren op het gebied van decoratie van materialen diverse inkjettoepassingen op de markt geïntroduceerd.

Regionaal kennisplatform met internationale uitstraling
In de regio Twente komt de kennis van textiele materialen en textielprocessen samen met inkjettechnologie. Deze bundeling van kennis is uniek. Xennia Holland bv kan als spil fungeren in een zich verder ontwikkelend kennisnetwerk. Inkjettechnologie is een nieuwe en complexe technologie, die binnen de sector textiel een belangrijke innovatieve motor kan zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Samenwerking met kenniscentra in deze ontwikkelingen vormt hierbij een van de uitgangspunten. Bundeling van de kennis van Osiris met die van Xennia respectievelijk TenCate vormt een versterking van dit regionale kennisnetwerk.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 8 juni 2011

Download: 110608 Persbericht TenCate inzake continuering activiteiten Osiris Inkjet Systems
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)