2011

3 mei 2011

TenCate boekt forse winststijging over eerste kwartaal 2011

Trading update TenCate inzake eerste kwartaal 2011

De omzet van TenCate nam met 46% toe tot € 279 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. De winst voor belastingen steeg significant over het eerste kwartaal van € 3,0 miljoen tot € 14,1 miljoen. De getoonde omzet- en winststijging is mede het gevolg van de fors hogere vraag naar TenCate Defender™ M producten in vergelijking met het eerste kwartaal in 2010. Voorts is sprake van een verbetering van de bezetting in de productie bij een aantal TenCate bedrijven en een goede winstverbetering in Nederland.

X € miljoen Eerste kwartaal 2011 Eerste kwartaal 2010 Mutatie
Omzet € 279 € 192 +46%
EBITA € 20,1 € 8,0 +151%
Winst voor belasting € 14,1 € 3,0 +370%
Nettowinst € 9,9 – € 0,8 -
Nettowinst (exclusief bijzondere lasten) € 9,9 € 1,6 +519%

Belangrijkste ontwikkelingen per marktgroep

 • Protective Fabrics
  • Omzet in TenCate Defender™ M producten (Amerikaanse leger) bleef vooralsnog op uitzonderlijk hoog niveau.
  • Het potentieel voor TenCate Defender™ M in landen buiten de VS groeit; order voor het Italiaanse leger geboekt.
  • Omzet TenCate Tecasafe™ Plus weefsels in de industriële markt vertoonde verdere groei.
  • Positieve omzetontwikkelingen in nieuwe geografische markten.
 • Space & Aerospace Composites en Armour Composites
  • De industriesector voor commerciële vliegtuigen heeft zich hersteld; de TenCate Cetex® productie voor met name Airbus Industries ligt op hoger niveau (A380, A350 XWB).
  • Vertraging bij Boeing (B787) heeft slechts een beperkte impact en wordt gecompenseerd op andere gebieden.
  • Goede start is gemaakt in de armourmarkt; de orderpositie vormt een goede basis voor het gehele jaar.
  • Sterke vooruitgang op het gebied van bepantsering van helikopters (onder meer Eurocopter).
 • Geosynthetics
  • Verdere groei Amerikaanse markt.
  • Omzetgroei in nieuwe geografische markten (onder andere Zuid-Amerika).
  • TenCate Geotube® voorgeschreven in grote milieuprojecten (reinigen van slib).
  • Productieconcentratie in Nederland gereed.
 • Grass
  • Omzet op hoger niveau.
  • Sterk gestegen grondstofkosten door onrust in Midden-Oosten.
  • Seizoenspatroon in omzet en resultaat versterkt door de nieuwe samenstelling van TenCate Grass (downstreamactiviteiten); omzet / winstrealisatie op installatiewerkzaamheden in de zomermaanden.
  • Prijsstijgingen (vezels) doorgevoerd in tweede kwartaal; margedruk wegens hogere grondstofkosten zal nog enige tijd aanhouden.
 • Overige activiteiten
  • TenCate Enbi: omzet ontwikkelde zich gunstig; verschuiving in de omzetsamenstelling met enigszins lagere marges.
  • Positieve omzetontwikkeling Xennia; orderpositie loopt sterk op.

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO: ‘Het jaar 2011 is goed begonnen. Het eerste kwartaal 2011 liet een significant beter resultaat zien. Dit is echter niet maatgevend voor de rest van het jaar, gelet op het zwakke eerste kwartaal van 2010. In een aantal markten is sprake van een verbeterd marktsentiment. Veiligheid en bescherming van de mens en zijn leefomgeving zijn door alle recente gebeurtenissen nog hoger op de politieke agenda komen te staan. TenCate speelt hierop in door nieuwe concepten te ontwikkelen, zoals het ABDS™ active blast countermeasure system, dat als een kans wordt gezien. Nieuwe concepten in veiligheidsweefsels voor de industriële markt laten een sterke groei zien.
Ook in nieuwe geografische markten scoort TenCate goed. Het voornemen bestaat hier via allianties met lokale partners sterke marktposities op te bouwen.
De markten voor de TenCate producten overziend, zijn de ontwikkelingen in lijn met onze verwachtingen’.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 3 mei 2011

Download: 110503 Persbericht TenCate inzake Trading Update Q1 2011
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)