2011

19 december 2011

TenCate Geosynthetics laat sterke performance zien met innovaties en projecten

TenCate Geosynthetics laat wereldwijd een sterke performance zien, met circa 15% autonome omzetgroei. Deze sterke performance is deels het resultaat van de introductie van nieuwe producten en een groeiende behoefte aan duurzame milieuconcepten, waterbeheer en maritieme oplossingen. De nieuwe producten spelen in op ontwikkelingen in de markten voor bodemstabilisatie en bodemversterking. De marktkansen zijn groot.

De Geosynthetics-groep hanteert een strategie gericht op onder meer productontwikkeling en een oplossingsgedreven marktbenadering. Vooral de TenCate Geotube® en TenCate GeoDetect™ systemen winnen aan kracht nu eindgebruikers steeds meer aandacht krijgen voor CO2-vriendelijke, duurzame milieuoplossingen en detectiesystemen (lekkage-, erosie- en vervormingscontrole). Dit is een trend die wereldwijd is waar te nemen.

Gepatenteerde geosynthetische innovatie
TenCate Geosynthetics heeft een gepatenteerd, geosynthetisch weefsel ontwikkeld voor bodemstabilisatie en bodemversterking. Dit nieuwe – geweven – product in de TenCate Mirafi®-portfolio heeft specifieke eigenschappen die de functionaliteiten betreffende separatie-, filtratie- en drainagemogelijkheden vergroten.

Grootschalig milieuproject in Hong Kong
Onlangs zijn aan TenCate Geosynthetics enkele grootschalige milieuprojecten toegekend die gebruikmaken van TenCate Geotube®-technologie. Een daarvan is het Kai Tak-project naast het voormalige Kai Tak International Airport van Hong Kong. Na twee succesvolle proeven met TenCate Geotube® is medio december 2011 een begin gemaakt met de verwijdering en het opruimen van 140.000 m3 verontreinigd slib met behulp van deze technologie. TenCate levert hiervoor een grote hoeveelheid TenCate Geotube® containers. Dit project zal eind juni 2012 worden afgerond.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, maandag 19 december 2011

Download: 111219 Persbericht TenCate inzake sterke performance TenCate Geosynthetics
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)