2011

6 januari 2011

TenCate vergroot belang in GreenFields en tekent principeakkoord met C.S.C. Ceelen Sport Constructies

TenCate heeft met de aandeelhouders van GreenFields op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een kapitaalinjectie, waarbij TenCate de meerderheid in de onderneming verwerft. GreenFields zal hierdoor een belangrijk onderdeel vormen van de geconsolideerde down-streamactiviteiten van TenCate in de kunstgrasmarkt. Daarnaast heeft TenCate een Letter of Intent getekend met C.S.C. Ceelen Sport Constructies. Verdere financiële details worden niet bekendgemaakt.

GreenFields (Genemuiden) ontwikkelt en vermarkt rechtstreeks en via partners kunstgrassystemen, voornamelijk voor sporttoepassingen. Door een sterk ontwikkeld internationaal netwerk en een goede kwalitatieve ondersteuning, neemt GreenFields als FIFA Preferred Producer een groot aandeel van de FIFA-gerelateerde markt voor haar rekening. Dankzij deze samenwerking wordt GreenFields in staat gesteld haar internationale netwerk via partnerschappen verder uit te breiden en haar innovatieve activiteiten verder te ontwikkelen.

Voorts is een Letter of Intent getekend met C.S.C. Ceelen Sport Constructies (Zeewolde). Doel is de gezamenlijke product- en systeemontwikkeling, alsmede het aanbieden van systemen van GreenFields in vooralsnog de Nederlandse markt. C.S.C. is een toonaangevend kunstgrasbedrijf, dat zich voornamelijk op de sportveldenmarkt richt en een leidende positie in de Nederlandse voetbalmarkt heeft opgebouwd.

Strategie in de kunstgrasmarkt
TenCate koppelt de expertise op het gebied van de ontwikkeling en productie van kunstgrasvezels en carpet backing, alsmede onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sporttechnische eigenschappen, aan de expertise van systeemontwikkelaars en installatiebedrijven. Doel hiervan is een algehele impuls te geven aan de verbetering van kwaliteit, speeleigenschappen en duurzaamheid van kunstgrassportvelden. Door middel van allianties met marktpartijen vinden gezamenlijke (technologische) ontwikkelingen plaats en wordt de time to market verkort.

Door samenwerking na te streven binnen de waardeketen ontstaat een grotere controle over het totale voortbrengingsproces. Kwaliteitsborging binnen de gehele keten is daarbij van groot belang, omdat in de markt sprake is van een groeiend kwaliteitsbesef. Tevens wordt door samenwerking een gezamenlijke bijdrage geleverd aan aspecten als milieuvriendelijkheid en duurzaamheid van concepten, alsmede het recyclen van sportvelden.
 
Het kwaliteitsimago van TenCate–gerelateerde sportsystemen wordt door samenwerking in de waardeketen versterkt. Door de koppeling van TenCate Grass aan partners als GreenFields respectievelijk C.S.C. ontstaat een sterke combinatie van het begin tot het einde van de waardeketen.

Merkenbeleid en end-usermarketing
Ondernemingen binnen de down-streamactiviteiten van TenCate behouden hun commerciële identiteit, omdat in toenemende mate marktsegmentatie plaatsvindt naar sporttechnische eigenschappen, kwaliteit, prijs et cetera. Het merk GreenFields wordt door de markt als een sterk, innovatief en kwalitatief hoogwaardig merk ervaren, wat mede tot uitdrukking komt in het grote aandeel in FIFA-gerelateerde projecten.

Ook met een aantal andere FIFA Preferred Producers wordt door TenCate nauw samengewerkt. Deze marktpartijen dienen tevens aan hoogwaardige kwalitatieve normeringen te voldoen op het gebied van projectmanagement, installatie en nazorg.

Via strategische partnerschappen streeft TenCate naar een optimale geografische dekking met een brede productportfolio op basis van een gedifferentieerd merkenbeleid voor de gehele sportmarkt en landscapingmarkt. Op deze wijze wordt direct de relatie met eindgebruikers (consumenten, sportbonden, gemeentes et cetera) onderhouden.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 6 januari 2011

Download: 110106 Persbericht TenCate inzake GreenFields en Ceelen Sport Constructies
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)