2010

4 mei 2010

TenCate maakt verwisselverhouding bekend

Onder verwijzing naar het persbericht gedateerd donderdag 8 april 2010 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2009 maakt Koninklijke Ten Cate nv ten aanzien van het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 34 dividendrechten van een gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 26, 27, 28, 29 en 30 april en 3 mei 2010 bedroeg € 20,4430 per gewoon aandeel van nominaal € 2,50 en is bij de vaststelling van 34 dividendrechten die recht geven op 1 nieuw gewoon aandeel van nominaal
€ 2,50 als maatstaf aangehouden.

Op basis van deze koers vertegenwoordigt 1/34e deel van een gewoon aandeel van nominaal € 2,50 een waarde van € 0,6013 hetgeen 0,21% meer is dan het dividend in contanten van € 0,60.

Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van keuzedividendrechten zal met ingang van donderdag 6 mei 2010 geschieden via de bank of commissionair waar aandelen in administratie zijn.

Voor de nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij NYSE Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 onderdeel e Wet op het financieel toezicht.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 4 mei 2010


Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 100504 Persbericht TenCate inzake bekendmaking verwisselverhouding
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)