2010

4 januari 2010

TenCate Geosynthetics introduceert TenCate GeoDetect® in Noord-Amerika

Met ingang van 2010 richt TenCate Geosynthetics zich op de marktintroductie en verkoop van TenCate GeoDetect® in Noord-Amerika. Dit monitorsysteem, op basis van geotextielen uitgerust met optische vezels, wordt in Europa al sinds een paar jaar toegepast. Met de introductie in Noord-Amerika worden de wereldwijde marketinginspanningen op het gebied van geotechnologie gecoördineerd en de doorontwikkeling van het systeem geïntensiveerd.

TenCate GeoDetect® is ’s werelds eerste intelligente geotextiel. Het is een systeem voor het monitoren van vervormingen in grondconstructies. TenCate GeoDetect® bestaat uit een geotextiel met ingeweven optische glasvezels, aangevuld met speciale meetapparatuur en software. Hiermee kunnen de geringste verzakkingen en veranderingen in temperatuur en spanning in bijvoorbeeld taluds en dijken al in een vroeg stadium worden geregistreerd. Dat maakt het mogelijk maatregelen te treffen en een doorbraak te voorkomen. Het systeem wordt ingegraven in dijklichamen, bij de aanleg van zeewering, (spoor-)wegen en de bouw van keerwanden, tunnels en ondergrondse bouwwerken en pijpleidingen. 

Wilson Harvie, directeur corporate business development van TenCate Geosynthetics
Noord-Amerika, inzake TenCate GeoDetect®: ‘Door de bewezen optische vezeltechnologie te combineren met de eigenschappen van ons geotextiel, biedt TenCate Geosynthetics het meest nauwkeurige, klantspecifieke en rendabele monitorsysteem dat momenteel voorhanden is. Het onderstreept het streven van TenCate Geosynthetics om systeemoplossingen te kunnen bieden voor complexe problemen op het terrein van de geotechnologie’.

In Europa werd reeds met TenCate GeoDetect® de nodige ervaring opgedaan in pilot projecten, waaronder in Frankrijk voor de aanleg van het talud voor de rails van de hogesnelheidslijn van SNCF. In Nederland werd dit monitorsysteem toegepast in de zogeheten ‘IJkdijk’, waarbij nieuwe inspectie- en bewakingstechnieken voor waterkeringen en zeewering werden getest.


TenCate Geosynthetics North America
Almelo, maandag 4 januari 2010

Download: 100104 Persbericht TenCate Geosynthetics inzake introductie TenCate GeoDetect in Noord-Amerika.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)