2010

 • vrijdag 5 november 2010 8:00

  Investor Relations

  TenCate sluit leveringscontract met EADS en haar dochteronderneming Airbus SAS inclusief de Airbus A350 XWB

  TenCate Advanced Composites Europa maakt vandaag de ondertekening bekend van een leveringsovereenkomst van TenCate Cetex® koolstoflaminaten voor gebruik in de nieuwe Airbus A350 XWB en andere toepassingen van EADS. Op basis van deze toekenning zal de levering worden gestart van TenCate Cetex® aan diverse zogeheten Tier 1 en Tier 2 partners van Airbus die rompschalen en componenten produceren voor de Airbus A350 XWB.

  Lees meer
 • 4 november 2010

  Investor Relations

  TenCate net profit growth of 47% in third quarter

  TenCate trading update for third quarter of 2010

  Highlights of third quarter of 2010

  • Sales € 273 million (+22% compared to 3rd quarter of 2009)
  • Increase in EBITA of 40% compared to 3rd quarter of 2009
  • Net profit up 47% compared to 3rd quarter of 2009
  • Substantial recovery in the result by European activities in protective fabrics
  • The TenCate Geosynthetics & Grass sector exhibits an outperformance
  • Profit growth hampered by tight conditions in a number of raw materials markets and costs related to the coordination of downstream activities in the synthetic turf market
  • Turnaround at TenCate Enbi proves successful
  • Debt ratio 2.5 (3rd quarter of 2009: 2.5)

 • donderdag 4 november 2010 8:00

  Investor Relations

  Nettowinstgroei TenCate 47% in derde kwartaal

  Trading update TenCate inzake derde kwartaal 2010

  Highlights derde kwartaal 2010

  • Omzet € 273 miljoen (+22% ten opzichte van het 3e kwartaal 2009)
  • EBITA-stijging 40% ten opzichte van het 3e kwartaal 2009
  • Nettowinst neemt toe met 47% ten opzichte van het 3e kwartaal 2009
  • Fors resultaatsherstel Europese activiteiten in beschermende weefsels
  • De sector TenCate Geosynthetics & Grass toont een outperformance
  • Winstgroei geremd door krapte op diverse grondstoffenmarkten en kosten samenhangend met de coördinatie van downstreamactiviteiten in de kunstgrasmarkt
  • Turnaround TenCate Enbi succesvol
  • Schuldratio 2,5 (3e kwartaal 2009: 2,5)

  Lees meer
 • dinsdag 26 oktober 2010 8:55

  Investor Relations

  Oost-Nederland maakt werk van biobased producten

  Elf bedrijven, drie universiteiten en een hogeschool in Oost-Nederland gaan samen biobased pigmenten, verven, kwasten en garens ontwikkelen. Over drie jaar worden concrete productconcepten opgeleverd die in de jaren erna de markt kunnen gaan veroveren. Biobased is de verzamelnaam voor producten van natuurlijke grondstoffen, die biologisch afbreekbaar zijn en onschadelijk voor mens en milieu. De vijftien samenwerkende partijen in Oost-Nederland willen in drie jaar tijd van conceptideeën naar concrete producten.

  Lees meer
 • 26 oktober 2010

  Investor Relations

  Eastern Netherlands to work on bio-based products

  Eleven companies, three universities and a college of higher professional education in the eastern Netherlands will jointly develop bio-based pigments, paints, brushes and yarns. This will result within three years in concrete product concepts, which are expected to capture the market in subsequent years. Bio-based is the collective name for products made of natural raw materials that are biodegradable and harmless to both people and the environment. The fifteen collaborating parties in the eastern Netherlands intend to move from concepts to tangible products within three years.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)